V dočasnom kultúrnom priestore Berliner sa v stredu 8. apríla usktoční beseda s Radoslavom Mizerom zo spoločnosti Solved o tom, ako môžeme využiť zahraničné skúsenosti na to, aby sme spravili naše mestá lepšími miestami pre život. Začiatok je o 18:00.

Výrazy ako „creative industry” a „creative economy” sa dnes často skloňujú pre ich socio-ekonomický potenciál v spojitosti s mestami. Miestne organizácie a samosprávy po celom svete si čoraz viac uvedomujú dôležitosť týchto odvetví, pretože tvoria neoddelitelnú súčasť v riešeniach problémov a výziev napr. mobility, urbanizácie, kultúrneho vyžitia alebo využitia verejných priestorov.

Otázkou je, čo môže spájať tieto aktivity tak, aby boli v dnešnej dobe efektívne riešené?

Urbanizácia, mobilita, verejné priestory v rámci Trnavy predstavujú výzvy, ktoré by sa mohli efektívne riešiť na báze skúseností z iných štátov, napr. Kanady, Fínska, Austrálie alebo Nemecka. Hosť večera, Radoslav Mizera, nám na konkrétnych projektoch realizovaných v zahraničí ukáže príklady, ktorý by sa mohli aplikovať aj v Trnave.

Podujatie pripravuje organizácia Wisemans. Vstup zadarmo.

Informácie nájdete aj na adrese:

https://www.facebook.com/events/1416824708631750/

RADOSLAV MIZERA v roku 2013 spolu s dvomi fínskymi kolegami založil spoločnosť Solved – The Cleantech Company, ktorá pomocou moderných technológií spája klientov ako sú napr. mestá s expertmi z celého sveta. Budujú globálnu sieť odborníkov, v rámci ktorej sa snažia nájsť najlepšie environmentálne a udržateľné riešenia, napr. v oblastiach ako sú energetika, doprava, urbanizácia, správa budov a podobne.

BERLINER DKP / Dočasný kultúrny priestor Berliner sa nachádza na Pekárskej 40, v bývalom dome Akadémie vzdelávania. Ide o projekt občianskeho združenia Publikum.sk, ktorý bude fungovať pokým sa neotvorí kultúrne centrum Malý Berlín.