Občianske združenie Publikum.sk realizuje vďaka podpore Fondu na podporu umenia výskumný projekt, ktorého cieľom je zmapovať kreatívny priemysel na území mesta Trnava a zistiť jeho potreby.

Zámerom tohto projektu je zistiť aktuálny stav kultúrneho a kreatívneho priemyslu v meste Trnava a identifikovať bariéry, ktoré môžu brániť jeho ďalšiemu rozvoju. Docieliť to chceme najmä analýzou vzdelávacích a infraštruktúrnych potrieb jednotlivých aktérov a ich podrobným zmapovaním. Využívame na to kvantitatívny aj kvalitatívny zber dát vrátane hĺbkových rozhovorov s vybranými aktérmi.

Vďaka výskumu chceme navyše vstúpiť do procesu tvorby kultúrnych stratégií, ktoré aktuálne prebiehajú na úrovni mesta aj samosprávneho kraja a presadiť adresné riešenia pre kreatívny priemysel. Obe stratégie by mali byť priate počas roka 2022. To spolu so vznikom Kreatívneho centra Trnava vytvára unikátnu príležitosť pre komplexnejšie nastavenie verejných politík aj v oblasti kreatívneho priemyslu.

Základný zber dát je realizovaný cez dotazník, ktorý nájdete na tomto linku:
docs.google.com/forms

Publikum.sk sa téme kreatívneho priemyslu v Trnave venuje dlhodobo. Naše aktivity vychádzajú z presvedčenia, že Trnava je vzhľadom na svoju blízkosť k Bratislave a výrazne nižším nákladom na život a podnikanie vo vynikajúcej pozícii práve pre rast kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Veríme, že rozvoj v tejto oblasti je nevyhnutný pre budúce udržanie zamestnanosti a zabránenie odlivu talentov z nášho regiónu.

Za podporu ďakujeme hlavnému partnerovi projektu Fondu na podporu umenia.