Výskum potrieb kultúrneho a kreatívneho priemyslu je hotový

V rámci výskumného projektu občianske združenie Publikum.sk zvolilo kombináciu kvantitatívnych (dotazník) a kvalitatívnych (individuálne rozhovory) výskumných metód. Výhodou kvantitatívneho zberu dát je, že umožňuje zmapovať pomerne širokú populáciu a vďaka svojej štandardizácii poskytuje aj možnosť zistenia do istej miery zovšeobecňovať. A druhej strane však táto metóda má aj svoje obmedzenia – limitované možnosti odpovedí a riziko nízkej návratnosti. Vzhľadom na […]

Číra radosť: workshop, Alegria

Tanečný plan pre Trnavu v roku 2021

Počas roku 2021 sa pod hlavičkou kooperatívneho projektu Tanečný plan pre Trnavu konalo niekoľko podujatí. Divadlo Štúdio tanca: Číra radosť 3. 10. 2021, 17.00 h Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, Trnava Tanec a deti – to sa k sebe hodí! Hravé tanečné predstavenie spájajúce profesionalitu medzinárodného umeleckého súboru a spontánnosť najmenších tanečníkov z […]

Analýza potrieb kreatívneho priemyslu v Trnave

Občianske združenie Publikum.sk realizuje vďaka podpore Fondu na podporu umenia výskumný projekt, ktorého cieľom je zmapovať kreatívny priemysel na území mesta Trnava a zistiť jeho potreby. Zámerom tohto projektu je zistiť aktuálny stav kultúrneho a kreatívneho priemyslu v meste Trnava a identifikovať bariéry, ktoré môžu brániť jeho ďalšiemu rozvoju. Docieliť to chceme najmä analýzou vzdelávacích […]

Trnavský deň dizajnu 2019

Trnavské dni dizajnu

Trnavské dni dizajnu sa venujú súčasnému dizajnu, jeho prienikom s inými formami umenia s dôrazom na ekológiu a environmentálne zodpovedný prístup. Konajú sa v júni od roku 2018 a prvé dva ročníky ponúkli intenzívny jednodenný program. Od začiatku sme však plánovali podujatie rozšíriť na viacdňový formát, ktorý by na jednej strane umožnil realizovať väčší program […]

Založili sme EastHub! Náš rast na 88. Camp Meetingu siete Trans Europe Halles

Od 16. do 20. októbra sme sa opäť zúčastnili stretnutia siete Trans Europe Halles. Po druhýkrát sme vďaka podpore z Fondu na podporu umenia vyrazili v štvorčlennej zostave, ktorú aj tentoraz viedol Michal Klembara, predseda občianskeho združenia Publikum.sk a riaditeľ kultúrneho centra Malý Berlín, ktoré združenie prevádzkuje. Spolu s ním do rumunského Temešváru cestovali finančný manažér Michal Mikuláš, koordinátor […]

Participácia v Drážďanoch: Čo sme si odniesli z konferencie Trans Europe Halles

Občianske združenie Publikum.sk, ktoré prevádzkuje kultúrne centrum Malý Berlín, je od minulého roka členom siete Trans Europe Halles. Aktuálne spája 127 kultúrnych centier v 36 európskych krajinách a každoročne usporadúva dve veľké stretnutia, ktoré sú vynikajúcou príležitosťou pre zdieľanie skúseností a nadväzovanie partnerstiev. Vďaka podpore od Fondu na podporu umenia sme mohli v roku 2019 po prvýkrát na […]