V dočasnom kultúrnom priestore Berliner sa vo štvrtok 20. novembra uskutoční prednáška a beseda o cestovnom ruchu na Slovensku, o tom ako ho rozbehnúť v slovenských mestách a čo preto môžeme urobiť. Porozprávať o svojich skúsenostiach príde Iveta Niňajová, zakladateľka Klastra Liptov a riaditeľka organizácie Visit Košice.

Iveta Niňajová sa vo svojej profesionálnej kariére špecializuje na destinačný manažment a projekty zamerané na tvorbu značky cieľového miesta cestovného ruchu. V minulosti pôsobila v konzultačnej spoločnosti PricewaterhouseCoopers v Bratislave so zameraním na projekty finančného auditu pre nemecky hovoriacich klientov.

Je zakladateľkou Klastra LIPTOV, organizácie destinačného manažmentu, ktorý viedla do decembra 2009. Od roku 2010 pôsobí v meste Košice ako výkonná riaditeľka organizácie KOŠICE – Turizmus (Visit Košice), v rámci ktorej koordinuje nielen marketing cestovného ruchu mesta, ale aj projekty prioritného charakteru akými boli napr. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v roku 2011– skupina Košice, Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 alebo aj zriadenie priameho leteckého spojenia na trase Košice – Londýn.

Ďalšie informácie nájdete v udalosti:

https://www.facebook.com/events/1629076347319606/

Podujatie pripravila organizácia Wisemans v rámci rovnomennej série, ktorá na mesačnej báze otvára rôznorodé odborné témy, na ktoré pozýva diskutovať širokú odbornú aj laickú verejnosť. Prioritne ide o oblasti, ktoré môžu mať pozitívny vplyv na ďalší rozvoj mesta Trnava.

Dočasný kultúrny priestor sa nachádza na Pekárskej 40, v bývalom dome Akadémie vzdelávania.