Kniha C20: Sprievodca architektúrou Trnavy je našim spoločným projektom so združením Archimera. Je výsledkom našej niekoľkoročnej spolupráce s architektom Martinom Zaičkom, s ktorým sme pripravili viacero prednášok o architektúre 20. storočia v Trnave, ktoré boli priebežným výstupom z výskumu a mappingu zaujímavej architektúry na území mesta Trnava.

Konečným cieľom bolo vydanie tejto publikácie. Je určená pre domácich čitateľov, ale aj pre turistov. Vyhotovená je v praktickom formáte, ktorý sa dobre drží v rukách počas chôdze a vojde sa aj do vrecák, či menšej tašky. Je to teda knižka, ktorú si môžete zobrať do ulíc Trnavy a spoznávať mesto.

Zamerali sme sa na obdobie funkcionalizmu a neskorej moderny, teda takmer celé 20. storočie, i keď prirodzene dominuje jeho druhá polovica. Trnava skrýva množstvo hodnotných architektonických diel, ktoré si zaslúžia väčšiu pozornosť. K mnohým z nich sa dnes verejnosť stavia skôr negatívne, takže by sme im radi aj touto formou priblížili krásy a význam jednotlivých stavieb. Martin Zaiček navyše zasadil jednotlivé stavby a vývojové trendy v súdobej architektúre aj do historického kontextu mesta.

C20: sprievodca architektúrou Trnavy

Autor: Martin Zaiček
Fotografie: Peter Kuzmin
Dizajn: Magdaléna Sheryová
Jazykové korektúry: Juraj Kovalčík

Rok vydania: 2017
Náklad: 1500 ks
Tlač: 2impress (bývalý D&D International)