Výskum potrieb kultúrneho a kreatívneho priemyslu je hotový

V rámci výskumného projektu občianske združenie Publikum.sk zvolilo kombináciu kvantitatívnych (dotazník) a kvalitatívnych (individuálne rozhovory) výskumných metód. Výhodou kvantitatívneho zberu dát je, že umožňuje zmapovať pomerne širokú populáciu a vďaka svojej štandardizácii poskytuje aj možnosť zistenia do istej miery zovšeobecňovať. A druhej strane však táto metóda má aj svoje obmedzenia – limitované možnosti odpovedí a riziko nízkej návratnosti. Vzhľadom na […]

Číra radosť: workshop, Alegria

Tanečný plan pre Trnavu v roku 2021

Počas roku 2021 sa pod hlavičkou kooperatívneho projektu Tanečný plan pre Trnavu konalo niekoľko podujatí. Divadlo Štúdio tanca: Číra radosť 3. 10. 2021, 17.00 h Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, Trnava Tanec a deti – to sa k sebe hodí! Hravé tanečné predstavenie spájajúce profesionalitu medzinárodného umeleckého súboru a spontánnosť najmenších tanečníkov z […]

Analýza potrieb kreatívneho priemyslu v Trnave

Občianske združenie Publikum.sk realizuje vďaka podpore Fondu na podporu umenia výskumný projekt, ktorého cieľom je zmapovať kreatívny priemysel na území mesta Trnava a zistiť jeho potreby. Zámerom tohto projektu je zistiť aktuálny stav kultúrneho a kreatívneho priemyslu v meste Trnava a identifikovať bariéry, ktoré môžu brániť jeho ďalšiemu rozvoju. Docieliť to chceme najmä analýzou vzdelávacích […]

Letný špeciál: PechaKucha u Beethovena

Začiatkom tohto roka sme dostali nápad urobiť špeciálne vydanie podujatia PechaKucha v kaštieli v Dolnej Krupej. Vedenie Hudobného múza SNM, pod ktoré kaštieľ aj s 20 hektárovým parkom patria, malo pre náš návrh pochopenie a súhlasili s tým, že sa zapoja. Následne sa nám podarilo získať 500 Eur vo forme grantu od Telefónicy O2 (z […]

Ako dopadol Kino Svet?

Hneď nazačiatku odpoviem, že výborne. Určite lepšie ako sme čakali, či dúfali. Divácka účasť bola tak akurát, pri väčšej by diskusia prebiehala ťažšie. Hostia diskusie boli nakoniec traja – vedúci kina Hviezda Michal Hutira, hovorca mesta a šéf kancelárie primátora Pavol Tomašovič a pani Kvetoslava Tibenská, podpredsedkyňa majetkovej komisie mestského zastupiteľstva. Navyše medzi divákmi sa […]

Talent Kampus: Ako prekročiť hranice

V termíne od 12. do 14. júna sa v Košiciach uskutoční trojdňový seminár určený mladým filmovým profesionálom. Organizujú ho Košice 2013 v rámci projektu Creative Industry Toolkit zameraného na podporu kreatívneho priemyslu. Podujatie vzniklo s podporou Ministerstva Kultúry Slovenskej Republiky. Podujatie má za úlohou pripraviť perspektívnych študentov a absolventov filmových škôl na prienik za hranice. […]