Dočasný kultúrny priestor Berliner: september 2014 - máj 2017

Počas posledného roka sme si uvedomili, že veľmi málo dokumentujeme vlastnú činnosť. Po mnohých podujatiach síce ostávajú albumy fotiek, z niektorých televízne reportáže, ale inak nič. Rozhodli sme sa to aspoň trochu zmeniť. Objednali sme si výrobu niekoľkých videoreportáží a najmä sme sa vo vlastných silách pustili do zostavenia publikácie, ktorá zmapuje takmer tri roky fungovania nášho prvého kultúrneho priestoru.

Berliner DKP sa nachádzal v historickom centre Trnavy, na Pekárskej 40 v bývalej budove Akadémie vzdelávania. Od septembra 2014 do mája 2017 sa v ňom uskutočnilo viac ako 200 kultúrnych podujatí a ďalšie desiatky neverejných aktivít, čo boli najmä rôzne skúšky divadiel, speváckych skupín a podobne. Poslúžil nám aj ako príprava na prevádzku kultúrneho centra Malý Berlín, vďaka ktorého meškaniu vlastne v prvom rade vznikol.

Ani teraz, keď je publikácia hotová a môžeme ju aj vám prezentovať, nevieme, čo to presne je. Je to správa o projekte? Katalóg? Asi z každého trochu.

Na 44 stranách nájdete kompletný výpočet podujatí, ktoré sa v Berlineri uskutočnili. Sú rozdelené do logických kategórií so sprievodným textom, z ktorého odčítate aj naše skúsenosti s priestorom a jednotlivými druhmi programu. Okrem toho je tam pár strán aj o marketingu a propagácii, za ktorými nájdete aj menší výber našich plagátov.

Publikácia je zároveň poďakovaním všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorí prispeli k vzniku priestoru, jeho prevádzke a financovaniu. Vychádza elektronicky vo formáte PDF a v limitovanom počte aj tlačene.

Dočasný kultúrny priestor Berliner: september 2014 - máj 2017

Texty: Petra Adamková, Michal Klembara, Dominika Chrzanová, Soňa Jakubove
Dizajn a fotografie: Petra Adamková

ISBN: ISBN 978-80-972736-1-3
Rok vydania: 2017

Elektronické vydanie: vo formáte PDF (13 MB).