Mestské zásahy Trnava

Cieľom projektu Mestské zásahy Trnava 2016, ku ktorému táto rovnomenná publikácia s podtitulom Vaše nápady pre lepšie mesto vychádza, bolo nájsť vo verejnom priestore Trnavy problematické alebo nevyužité miesta a kreatívne do nich zasiahnuť. Niekoľko desiatok autorov, odborníkov i laikov, na túto výzvu zareagovalo a dohromady vytvorili 50 návrhov ako zlepšiť Trnavu.

Mnohé návrhy sú malého rozsahu, či predstavujú skôr jednoduché ideové koncepty, viaceré však prinášajú zásadné zmeny funkcie alebo kvalitny jednotlivých verejných priestorov. Veríme, že sa niekoľko z nich v nasledujúcich rokoch podarí zrealizovať.

Všetkých 50 autorských návrhov nájdete aj na webe http://trnava.zasahy.sk, či na výstave, ktorá bude 7. júna otvorená v Synagóge – centre súčasného umenia. Publikácia síce slúži aj ako katalóg k tejto výstave, ale práve knihu vnímame ako najlepší spôsob odprezentovania jednotlivých projektov.

Získať ju budete môcť bezplatne na výstave, na každom našom podujatí venovanom architektúre a verejnému priestoru a pravdepodobne aj v Mestskej veži.

Vydané v spolupráci s občianskym združením UzemnePlany.sk. Realizáciu projektu podporili spoločnosť SIEMENS a Mesto Trnava.

Mestské zásahy Trnava

Editor: Michal Burák
Preklady: Zuzana Buráková, Martina Magnesová
Dizajn: Tomáš Eisner

ISBN: 978-80-971549-4-3

Rok vydania: 2015
Náklad: 600 ks
Tlač: D&D International Slovakia s.r.o.