V apríli 2014 sme v priestoroch Synagógy – centra súčasného umenia otvorili výstavu fotografa Šymona Klimana. Expozícia obsahovala veľkorozmerné fotografie z cyklu Partizáni, ktoré boli doplnené o diela venované Alfrédovi Wetzlerovi a takzvaným otcom slovenského národa.

Pre fotografa Šymona Klimana bola výstava Oni My prvou veľkou samostatnou výstavou. Prezentoval na nej výber z fotografií slovenských partizánov a príslušníkov Slovenskej armády, ktorý sa zapojili do Slovenského národného povstania. Veľkorozmerné fotografie boli doplnené o audionahrávky, vďaka ktorým mohli návštevníci počuť autentické výpovede priamych účastníkov SNP.

Výstava bola súčasťou väčšieho kultúrno-vzdelávacieho projektu Alfréd Wetzler a partizáni, počas ktorého prebiehali projekcie dokumentárnych filmov, prednášky historikov a besedy na viaceré témy súvisiace s druhou svetovou vojnou, domácim i zahraničným protifašistickým odbojom, Slovenským štátom a jeho zločinmi. Program projektu vyvrcholil Spomienkovým večerom na Alfréda Wetzlera, ktorého považujeme za najvýznamnejšiu osobnosť minimálne moderných dejín Trnavy.

Spolu s Rudolfom Vrbov boli vôbec prví, ktorí dokázali prežiť útek z koncentračného tábora a o hrôzach, ktoré tam videli a zažili spísali dôležité svedectvo dnes známe ako Správa Vrba-Wetlzer. Priamo tým zachránili státisíce ľudí pred istou smrťou v táboroch. Správa bola aj dôležitým podkladom pre rozhodnutie Spojencov usilovať o definitívnu porážku nacistického Nemecka a vylúčila tak možnosť prímeria. Niekoľko desiatok kópii tejto správy si mohli návštevníci zobrať priamo z výstavy. Alfréd Wetzler sa po jeho vypuknutí zapojil priamo do SNP a po skončení vojny čelil perzekúciám komunistického režimu.

Výstava Oni My sa uskutočnila v rámci projektu Alfréd Wetzler a partizáni, ktorý pripravili občianske združenia Publikum.sk a SVK s podporou Galérie Jána Koniarka a Mesta Trnava.

Podrobnosti o projekte nájdete tu.

Autor: Šymon Kliman
Kurátor: Fedor Blaščák
Produkcia: Michal Klembara

Miesto: Synagóga – centrum súčasného umenia
Vernisáž: 1. apríl 2014
Výstava prístupná do: 25. apríla 2014