Trienále plagátu Trnava 2015 (TPT) je medzinárodná súťaž a výstava aktuálneho svetového plagátu. Ide o najväčšie podujatie svojho druhu na Slovensku a jedno z najvýznamnejších vo svete. Svoje plagáty môžete do sútaže prihlásiť do 28. februára 2015.

Podujatie sa koná od roku 1991 v trnavskej Galérii Jána Koniarka. Pri poslednom ročníku bolo do súťaže akceptovaných 1240 plagátov z 33 krajín sveta. Medzi držiteľov ocenení TPT patria aj mnohé významné osobnosti grafického dizajnu, medzi nimi napríklad aj Tadeusz Piechura, Shigeo Fukuda, Paul Brühwiler, Paula Scher, Fang Chen, Lech Majewski, Pekka Loiri, Finn Nygaard, Gertrud Nolte, Francois Caspar, či Majid Abbasi.

Prihlásené práce bude hodnotiť päťčlenná medzinárodná porota zložená z renomovaných odborníkov v oblasti grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie. V 9. ročníku Trienále Plagátu Trnava porotu tvoria: Fons M. Hickmann (Nemecko), Karel Míšek (Česká republika), Kari Piippo (Fínsko), Julo Nagy (Slovenská republika) a zástupca asociácie Ico-D (International Council of Design).

TPT 2015 má dve súťažné kategórie s troma podkategóriami: A1, A2, A3 a B1, B2, B3

[A] Profesionál – jednotlivci a kolektívy

[B] Študent – študenti vysokých výtvarných škôl od 18 rokov

 

[1] Reklamný plagát – určený na prezentáciu a podporu predaja výrobkov alebo služieb

[2] Kultúrno-spoločenský plagát: kultúrne, spoločensky alebo politicky motivovaný plagát

[3] Voľná kategória: osobný, alebo experimentálny plagát

 

Slávnostné otvorenie a hodnotenie víťazov TPT je naplánované na 3. septembra 2015. Prezentácia súťažných kategórií sa uskutoční vo vybraných priestoroch v Trnave a Bratislave. Súčasťou trienále je aj množstvo sprievodných podujatí, menších výstav, prednášok a workshopov usporiadaných v rovnakom čase aj v iných mestách na Slovensku.

Hlavnými organizátormi TPT 2015 sú Trnavský samosprávny kraj a Galéria Jána Koniarka v Trnave. Spoluorganizátormi sú Slovenské centrum dizajnu v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Mesto Trnava, Západoslovenské múzeum v Trnave, občianske združenie POSTER a občianske združenie Publikum.sk. Kurátorom a koordinátorom projektu je Mgr. art. Robert Paršo.