Občianske združenie Publikum.sk pokračuje v sérií podujatí o verejnom priestore aj v mesiaci december. Tentoraz prijal naše pozvanie hlavný architekt mesta Trenčín, pán Martin Beďatš. Porozprávať nám príde najmä o projekte Trenčín si Ty, ktorý by sme mohli stručne charakterizovať použitím jeho sloganu: „Rozvoj mesta inšpirovaný občanmi“.

Cieľom projektu bolo vytvoriť čo najkvalitnejšie zadanie medzinárodnej ideovej urbanistickej súťaže na prepojenie nábrežia Váhu a centra mesta. Priestor zapojiť sa dostala široká verejnosť a mohla tak priamo zasahovať do jeho tvorby. Participatívne urbanistické plánovanie rozvoja mesta trvalo v Trenčíne tri roky a počas tohto obdobia sa uskutočnilo množstvo stretnutí s odborníkmi i verejnosťou a všetky výstupy boli pravidelne zverejňované na internete. Výsledkom je práve ukončená urbanistická súťaž, ktorá priniesla množstvo kvalitných a zaujímavých koncepcií.

Prednáška a beseda o tomto na Slovensku netradičnom prístupe k plánovaniu rozvoja mesta prebehne v Berlineri DKP v stredu 10. decembra so začiatkom o 19:00.

Podrobnosti nájdete aj v evente:

https://www.facebook.com/events/1598937607004041/

Dočasný kultúrny priestor Berliner sa nachádza na Pekárskej 40, v bývalom Dome Akadémie vzdelávania. Ide o projekt občianskeho združenia Publikum.sk, ktorý bude prevádzkovaný do otvorenia kultúrneho centra Malý Berlín.