Špeciálne vydanie magazínu World of Shorts sa začalo v spolupráci s vydavateľom Daazo.com – the European Shortfilm pripravovať počas roka 2012. Pod názvom Slovak Short Cinema sa cez recenzie, rozhovory, profily autorov a ďalšie texty venuje najlepším a najúspešnejším slovenským krátkym filmov. Krátkometrážna tvorba totiž v súčasnosti predstavuje to najlepšie, čo slovenská kinematografia ponúka a doteraz chýbala akákoľvek publikácia, ktorá by sa týmto filmom venovala.

Publikácia vychádza v anglickom jazyku v tlačenej aj v digitálnej podobe a je súčasťou širšieho rovnomenného projektu, ktorého cieľom je propagácia slovenských krátkych filmov a ich autorov v zahraničí. Vydanie publikácie podporila organizácia EHMK Košice 2013 a švédska papierenská spoločnosť Artic Paper.

Slovak Short Cinema, 2013

Pozrieť si ju môžete tu:
http://issuu.com/daazo/docs/wosh_slovak

Šéfredaktor: Michal Klembara
Editori: Juraj Kovalčík, Michal Klembara, Juraj Šťastný
Art Director: Cristina Grosan
Prispievatelia: Petra Adamková, Lukáš Slovák, Zdenka Mlynáriková, Radoslava Cenká, Juraj Kovalčík, Michal Klembara, Gábor Vállaji

Jazykové korektúry: Zsuzsanna Deák, Maia Christie, Alex Ward
Koordinátor projektu: Anita Libor

Rok vydania: 2013
Náklad: 1000 ks
Tlač: D&D International Slovakia s.r.o.