SSCSSC

Slovak Short Cinema je náš prvý a zatiaľ jediný projekt prebiehajúci v zahraničí. Je zameraný na propagáciu slovenských krátkych filmov a ich autorov v zahraničí. Jednotlivé aktivity projektu sa rozbiehali postupne od roku 2013. Tie zahŕňali vydanie rovnomennej publikácie v anglickom jazyku, sprístupnenie videokanálov na portáloch Daazo.com a Vimeo.com s kolekciami krátkych filmov s anglickými titulkami a prvé podujatia v zahraničí.

Rozhodli sme sa v plnej miere využiť už existujúce kanály pre šírenie obsahu. Preto sme publikáciu nevydali samostatne, ale ako jedno z vydaní magazínu World of Shorts a rovnako sme využili už existujúce platformy pre šírenie krátkych filmov. V organizovaní samostatných filmových podujatí najmä v krajinách Strednej Európy pokračujeme do dnešných dní.

Videokanály sú prístupné na adresách:
http://www.daazo.com/channels/slovak-short-cinema/films
http://vimeo.com/channels/slovakshortcinema

Publikácia je v digitálnej podobe prístupná cez službu Issuu.com:
https://issuu.com/daazo/docs/wosh_slovak

Realizované podujatia v rámci projektu Slovak Short Cinema:
Praha – 29. november 2013
Varšava – 5. december 2013

Linz – 24. apríl 2014
Varšava – 15. máj 2014
Niš – 15. október 2014
Belehrad – 16. október 2014
Novi Sad – 17. október 2014
Báčky Petrovec – 18. október 2014
Varšava – 15. november 2014 (v rámci festivalu Cinemaforum)
Graz – 11. december 2014

Lodž – 14. november 2015
Varšava – 22. apríl 2015

Kyjev – 8. október 2016
Belehrad – 22. október 2016
Ostrava – 11. november 2016
Záhreb – 19. november 2016

Varšava – 6. apríl 2017

Projekt prebiehal v roku 2013 s finančnou podporou Košíc – Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. V rokoch 2014 a 2016 projekt finančne podporil Audiovizuálny fond.

partneri