Festival Frejm, ktorý sa bude konať od 19. do 30. marca, si aj pre svoj štvrtý ročník pripravil niekoľko noviniek pre všetkých študentov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Rozšírili sme počet aktivít a súťaží, do ktorých sa môžete prihlásiť. K už tradičným a obľúbeným, výstave fotografií, literárnemu večeru a k filmovej súťaži, pribudla súťaž publicistických textov, výstava plagátov a séria hudobných koncertov. Do všetkých šiestich programov sa môžete prihlásiť sami cez email, alebo samostatné elektronické prihlášky.

Ako prvá bude mať uzávierku už 30. januára výstava fotografií FotoFrejm 3. Uskutoční sa v krásnych priestoroch Západného krídla Radnice v termíne od 5. do 30. marca. Svoju fotografickú tvorbu bude môcť prezentovať 10 vybraných fotografov. Výstava nie je tematicky obmedzená a jej cieľom je vytvoriť nadaným študentom priestor na prezentáciu svojej tvorby. Každý fotograf bude mať priestor pre šesť fotografií. Ukážky svojho portfólia môžete posielať do stanoveného termínu na emailovú adresu foto@frejm.sk.

Súťaž publicistických textov sa pokúsi vyzdvihnúť kvality tých najlepších autorov na škole a byť inšpiráciou pre tých ostatných. Prihlásiť budete môcť akýkoľvek publicistický text, ktorý vám bol publikovaný v printových alebo internetových médiách počas celého kalendárneho roka 2011. Iné obmedzenia nebudú. Súťaž bude mať dve kategórie. Prvá bude určená pre články, ktoré prešli pred vydaním určitou editorskou kontrolou (boli schválené redakciou, šéfredaktorom, editorom). Druhá pre tie texty, ktoré takouto kontrolou nemuseli pred vydaním prejsť. Ide teda o príspevky na vašich vlastných blogoch, či webstránkach. Prihlasovanie bude prebiehať cez elektronickú prihlášku, ktorá bude čoskoro zverejnená. Uzávierka bude 29. februára.

Rovnako elektronickou prihláškou sa budete môcť prihlasovať aj do Filmovej sútaže. Obe prihlášky budú čoskoro zverejnené na oficiálnom webe festivalu (http://www.frejm.sk). Súťaž prebieha rovnako ako v minulom roku. Má dve kategórie (A: 1. a 2. ročník bakalárskeho štúdia; B: ostatné ročníky) a dve kolá. Prvé kolo bude prebiehať v prvý deň festivalu v malej projekčnej miestnosti v suteréne na Skladovej. Všetci autori prihlásených snímok sú naň pozvaní. Finále súťaže prebehne v posledný deň festivalu tak, ako sa už stalo zvykom. Uzávierka prijímania prihlášok a filmov bude 16. marca.

Tým, že sme sa rozhodli výstavu FotoFrejm po minuloročnej pozitívnej skúsenosti presunúť na celý mesiac na Radnicu, vznikol nám priestor pre zorganizovanie ďalšej výstavy. Nainštalovaná bude v priestoroch CO Krytu na Skladovej v termíne od 12. do 30. marca. Počas jesene tohto roka sa bude konať v Trnave jedinečná výstava Trienále plagátu Trnava. Rozhodli sme sa teda, aj vzhľadom na to, že grafickému dizajnu sa u nás venuje veľa študentov, pripraviť Výstavu plagátov. Prihlásiť do nej budete môcť ľubovoľný počet svojich prác. Táto ponuka platí aj pre absolventov školy, keďže by sme sa chceli aj retrospektívne pozrieť na túto tvorbu u nás. Vystavených bude 30 plagátov. Prihlasovať sa môžete emailom na adrese plagaty@frejm.sk do 29. februára.

Hudbe sme sa doteraz veľmi nevenovali (spomenúť môžeme prednášku tvorcu filmovej hudby Mareka Piačeka, či hudobné párty AirFrejm), ale chceme to v tomto roku zmeniť. Poznáme medzi vami mnohých, ktorí sa venujú tvorbe hudby, či hrajú v kapelách. Veríme, že je ešte viac takých, o ktorých nevieme. Ozvite sa nám na email festival@frejm.sk do 29. februára. Chceme pripraviť sériu koncertov v trnavských kluboch.

Aj v tomto roku pripravíme Literárny večer. Či píšete poéziu, alebo prózu, príďte s ňou medzi nás. Nechcete ju čítať pred ľuďmi osobne? Nevadí. Môže to za vás urobiť ochotný kamarát, alebo naši pripravení moderátori. Dajte nám o sebe vedieť na adrese festival@frejm.sk do 29. februára. Je to však len orientačná uzávierka, aby sme sa vedeli zariadiť. Prísť na Literárny večer budete môcť aj bez ohlásenia sa vopred.

Frejm chce Teba

Frejm chce Teba