Neskorý zber: Zámerné čakanie © Petra K. Adamková (Malý Berlín)

Súčasný tanec nemá na Slovensku vytvorené stabilné podmienky, a tak ani dostatočnú divácku základňu. Pociťujeme to aj v Trnave. Rozhodli sme sa preto vytvoriť dlhodobú programovú a vzdelávaciu iniciatívu Tanečný plán pre Trnavu. Participovať na nej budú štyri trnavské organizácie, ktoré sa rôznym spôsobom venujú tomuto druhu umenia – kultúrne centrum Malý Berlín, Divadlo Jána Palárika, Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu a Štúdio tanca a pohybu Alegria.

Publikum.sk bude celú platformu koordinovať a projektovo zabezpečovať jednotlivé atkivity.

Našim spoločným cieľom je bližšie zoznámiť trnavských divákov so súčasným tancom a perfomartívnym umením. Výhľadovo by sme chceli vytvoriť aj lepšie podmienky pre vznik nových tanečných predstavní priamo v Trnave.

Tanečný plán pre Trnavu má dve programové línie – prezentačnúvzdelávaciu. Do divadelných sál DJP a Malého Berlína budú pravidelne pozývané popredné súbory súčasného tanca a performatívneho umenia z domáceho i zahraničného prostredia. Predstavenia budú spojené s diskusiami a ďalšími sprievodnými aktivitami.

V rámci vzdelávania bude prebiehať séria workshopov určených pre profesionálov, vrátane študentov a pedagógov, v oblasti súčasného performatívneho umenia. Obdobné aktivity budú určené aj priamo divákom, aby sa mohli so súčasným tancom bližšie zoznámiť.

Aktivity Tanečného plánu pre Trnavu mali odštartovať pôvodne už v marci 2020. Kvôli pandémii koronavírusu však reálny začiatok predpokladáme až na jar 2021.