V Čepan Gallery na Nádvorí sme v polovici februára zorganizovali výstavu s názvom Trnavskí typografi. Výstava priniesla širší kontext so zameraním na obdobie 30. – 40. rokov 20. storočia, ktoré sa vyznačovalo pokrokovou, modernou typografiou a predstavila tiež osobnosti, ktoré boli verejnosti takmer úplne neznáme.

Výstava sa tematicky venovala viacerým oblastiam. Mapovala uplatňovanie pravidiel v duchu novej typografie a rozvoj úžitkovej grafiky na Slovensku. Prvou oblasťou bolo predstavenie slovenskej reklamnej kancelárie Redopa, kde bola možnosť vidieť ukážky reprodukcií propagačných a reklamných tlačív. Ďalej výstava oboznamovala s teoretickou tvorbou Zdenka Rossmanna, ktorou ovplyvnil mladú generáciu typografov, aj tých spätých s Trnavou.

Ťažiskom výstavy bola dvojica takmer zabudnutých autorov spätých s Trnavou – Michala Štetinu a Juraja Stanka. Ich tvorba mala korene vo funkcionalistickom prístupe, pre ktorý bolo charakteristické čo najdôslednejšie zjednodušenie, umiernená farebnosť, čisté plochy a geometrické formy bez zbytočných ornamentov. Obaja však boli vyznanými osobnosťami aj vo zvyšovaní povedomia o kvalitnej typografii. Na výstave ste mali možnosť vidieť reprodukcie obálok časopisu Slovenský typograf, ktorého zakladateľom bol práve Juraj Stanko. Dozvedieť viac ste sa mohli aj o živote a pôsobení Michala Štetinu. Dlhodobo a systematicky sa venoval odbornej publikačnej činnosti, zaoberal sa typografiou a jej historickým vývojom a tiež podrobne spracoval históriu trnavských tlačiarní.

Trnavskí typografi_©Petra K. Adamková (Malý Berlín)_01

V súvislosti s vývojom typografie sme sa venovali aj bohatej tlačiarenskej tradícii v Trnave. Podrobnejšie sme predstavili tie, v ktorých pôsobili práve Michal Štetina a Juraj Stanko, a to Kníhtlačiarni G. A. Bežo a spol. či Kníhtlačiarni Urbánek a spol. Na

výstave ste mali možnosť vidieť ukážky reprodukcií obálok dobových časopisov, knižných obálok, návrhy plagátov, výstavných štítov, svadobných oznámení či pozvánok, ktoré boli dôležitou platformou rozširovania myšlienok a zároveň aj novej estetiky

Výstava priniesla nahliadnutie do oblasti typografie so zameraním na náš región a širší kontext jej vzniku a tiež priniesla reprodukcie diel, ktoré sú v súčasnosti inak nedostupné.

Z médií:

Kurátor: Soňa Jakubove

Miesto: Čepan Gallery
Vernisáž: 18. február 2020
Výstava je prístupná do: 26. apríla 2020

Za pomoc a zapožičanie diel ďakujeme:
prof. Ľubomír Longauer,
Slovenské centrum dizajnu,
Slovenské múzeum dizajnu,
Spolok sv. Vojtecha.