V úryvkoch, výstava Sama Čarnokého

Koncom júna 2017 sme otvorili štvrtú výstavu v priestoroch Kníhkupectva AF, ktorá bola venovaná písmovému dizajnérovi a typografovi Samuelovi Čarnokému. V Trnave vystavoval po prvýkrát.

Autor na stene kníhkupectva vytvoril nevšednú typografickú inštaláciu, ktorá mala za úlohu prezentovať jeho doterajšiu písmovú tvorbu. Inštalácia pozostávala z 20 kusov formátov A4, A3 a A2 a predstavila ukážky jeho desiatich autorských písmen. Nešlo však o svojbytné výtvarné dielo, ktoré tradične býva doprevádzané a vysvetľované kurátorským slovom, práve naopak. Kurátorský text sa stal platformou, skrz ktorú bola jeho autorská tvorba prezentovaná. V inštalácii nebolo možné oddeliť dielo od textu, pretože spoločne tvorili výstavný celok, ktorý mal zmysel iba bezprostredne v rámci expozície.

Písmo bolo použité na všetkých formátoch, rovnako aj na A4, ktoré bolo možné navyše otvoriť. Na vrchných stranách boli aplikované jednotlivé písmové znaky vytvárajúce názov výstavy. Z vnútornej strany sa mohli diváci dozvedieť informácie o danom písme, prezrieť si ukážku znakovej sady a rezov v kompletnej písmovej rodine. Výstava vďaka tomuto pohyblivému prvku nabádala návštevníkov k zvedavosti a stala sa interaktívnou.
Okrem inštalácie bolo vytvorených 100 kusov odznakov s nápisom Trnava, ktoré autor vyhotovil v 10 verziách a ktoré si mohli návštevníci vystavy odniesť.

V úryvkoch, výstava Sama Čarnokého
V úryvkoch, výstava Sama Čarnokého V úryvkoch, výstava Sama Čarnokého

Samuel Čarnoký je grafický dizajnér prioritne sa zaoberajúci dizajnom písma a typografiou. Pochádza z Kluknavy (okr. Gelnica), v súčasnosti žije a tvorí v Košiciach. Pôsobí ako odborný asistent pre Ateliér vizuálnej komunikácie a pedagóg odborných predmetov Písmo a typografia a Písmo. Od roku 2010 tvorí a publikuje autorské písma vo vlastnej typefoundry (č)arnokyType.

Je spoluautorom knihy Neón a reklamná typografia do r. 1989 na východe Slovenska, ktorá vyšla v roku 2014. V roku 2016 bol za svoju Dizertačnú prácu s názvom Súčasná tvorba písma na Slovensku. Dizajn textovej rodiny a písma v kategórií študentský dizajn ocenený cenou Ministra školstva, vedy a výskumu v súťaži Národná cena za komunikačný dizajn.

Autor: Samuel Čarnoký
Kurátor: Dominika Chrzanová

Miesto: Kníhkupectvo AF
Vernisáž: 20. júna 2017
Výstava prístupná do: 20. augusta 2017