Vo štvrtok 11. apríla sa v hoteli Holiday Inn uskutoční verejná diskusia Kultúra a umenie v meste Trnava, ktorú iniciovalo občianske združenie Publikum.sk. Začiatok podujatia je naplánovaný na 16:00. Na diskusiu boli pozvaní zástupcovia kultúrnej obce, poslanci i viacerí zamestnanci mestského úradu. Vítaný je však každý so záujmom o danú tému. Moderátorom podujatia bude divadelný režisér Jakub Nvota.

Diskusia vychádza z niekoľko mesačnej komunikácie medzi miestnymi kultúrnymi organizáciami. Za cieľ má otvoriť otázky, ktoré sa v súčasnej dobe javia ako najproblematickejšie. Viaceré už zarezonovali aj na verejnosti. Ide o témy ako dotácie a granty mesta Trnava, zloženie komisie kultúry, či ďalší rozvoj kultúrnych a umeleckých aktivít v rámci spolupráce kultúrnej obce a radnice.

Dôležitým bodom stretnutia bude aj snaha o podpísanie spoločného vyhlásenia predstaviteľov kultúrnej obce, ktoré bude adresované primátorovi a mestskému zastupiteľstvu. Pôjde o pomenovanie hlavných problémov kultúry v meste a výzvu na spoluprácu pri ich riešení.

Udalosť: http://www.facebook.com/events/446045662145251/

diskusia_550px