Prvý septembrový týždeň roku 2018 priniesol v poradí 8. z výstav v Kníhkupectve AF. Tá predstavila mladú grafickú dizajnérku pôvodom z Trenčína, Luciu Mlynčekovú. Výstava s názvom (Vý)Stavoprojekt bola zároveň sprievodným podujatím 10. ročníka Trienále plagátu Trnava (TPT) 2018.

Expozícia mala za cieľ pripomenúť si obdobie rokov 70.-80., ktoré boli nielen pre Trnavu, ale pre celé Česko-Slovensko veľmi významné. Znamenali totiž expanzívnu bytovú aj urbanistickú výstavbu mesta. Za týmto stavebným vývojom stál veľký stavebný podnik Stavoprojekt, ktorý mal pobočky v každom krajskom meste a jeho zásah sa označuje ako najdlhší a najrozsiahlejší na našom území.

Myšlienka celej výstavy bola postavená na šestici základných otázok, ktoré si autorka v priebehu prípravy kládla. Pýtala sa na to, čo bol Stavoprojekt, kedy, kde, kto, ako a čím sa v ňom pracovalo. Tie sa stali „základným kameňom“ celého výskumu, v ktorom autorka výstavy plánuje pokračovať aj v budúcnosti. Napriek tomu, že vyštudovala grafický dizajn sa vo svojej tvorbe orientuje prevažne na architektúru a to ako ju vnímame a prežívame.

Na dokončenie svojho výskumu však požadovala aktívne zapojenie diváka. Výstava sa teda stala interaktívnou, nabádala diváka odpovedať na ňou položené otázky a mala zároveň slúžiť ako akýsi verejný, voľne prístupný archív. Tento poskytoval možnosť voľne prispievať či už písomným záznamom – spomienkami, výročnými správami a pod., alebo tiež fotografiami a iným grafickým materiálom. Dôležitým faktorom sa tak stala kolektívna pamäť. Okrem toho, názov výstavy obsahoval predložku (Vý) – za pomoci ktorej vznikla slovná hračka, ktorá slúžila ako priamy odkaz na skutočnosť, že výstavu ste mali vo veľkej miere tvoriť VY, návštevníci.

LUCIA MLYNČEKOVÁ (1991, Trenčín) momentálne žije a tvorí v Prahe. V rokoch 2010 – 2016 navštevovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde absolvovala na katedre Vizuálnej komunikácie. V roku 2014 odišla na polročný študijný pobyt do poľských Katovíc, v roku 2014 spolupracovala s grafickým štúdiom KAT sídliacim v Bratislave, s grafickým dizajnérom Marcelom Benčíkom a inými. Má za sebou niekoľko samostatných či spoločných výstav prevažne v susedných Čechách a v Poľsku, no spomeňme aj účasť na výstave finalistov Slovenskej Národnej ceny za komunikačný dizajn v roku 2016 a 2018 v Bratislave.

Vý-stavoprojekt © Petra K. Adamková

Vý-stavoprojekt © Dominika Chrzanová

Vý-stavoprojekt © Dominika Chrzanová

Autor: Lucia Mlynčeková
Kurátor: Dominika Chrzanová

Miesto: Kníhkupectvo AF
Vernisáž: 4. september 2018
Výstava prístupná do: 4. november 2018