Od 16. do 20. októbra sme sa opäť zúčastnili stretnutia siete Trans Europe Halles. Po druhýkrát sme vďaka podpore z Fondu na podporu umenia vyrazili v štvorčlennej zostave, ktorú aj tentoraz viedol Michal Klembara, predseda občianskeho združenia Publikum.sk a riaditeľ kultúrneho centra Malý Berlín, ktoré združenie prevádzkuje. Spolu s ním do rumunského Temešváru cestovali finančný manažér Michal Mikuláš, koordinátor dobrovoľníkov Jozef Trnka a stážistka Anna Siedykh.

V poradí už 88. Camp Meeting bol na rozdiel od májovej drážďanskej konferencie určený len pre členov siete. Jeho témou bol rast – rast osobný, rast organizácií a rast komunít. My sme sa v Temešvári vari najviac pričinili o rast vnútornej štruktúry siete. Po niekoľkomesačných prípravách a kooperácii s Kyjevským centrom Izolyatsia sa uskutočnilo prvé stretnutie EastHubu, ktorý sme iniciovali. „Na prvé stretnutie prišlo 30 účastníkov, čo bolo asi dvakrát viac ako sme očakávali. Záujem o túto podsieť je tak od začiatku veľmi vysoký – odozva na plánované projekty a aktivity bola navyše veľmi pozitívna,“ referoval spokojne Michal Klembara, ktorý v sebe myšlienku EastHubu nosil už nejaký čas.

„Jeho hlavnou myšlienkou je spojenie kultúrnych centier východnej a strednej Európy, výmena zamestnancov a skúseností medzi krajinami. Hub je dôležitý tým, že pomôže účastníkom lepšie preskúmať blízke krajiny, ktoré vo východnej časti často majú spoločne sociálne a historické kontexty,“ dodáva Anna Siedykh, študentka UCM v Trnave pochádzajúca z Ukrajiny, ktorú stretnutie nadchlo. Zakladajúceho stretnutia EastHubu sa zúčastnili predstavitelia najmä zo Slovenska, Ukrajiny, Bieloruska a Lotyšska. Prvé samostatné stretnutie bude mať EastHub v marci 2020 v Kyjeve.

Tento Camp Meeting bol pre troch členov našej výpravy celkom prvý, ktorý absolvovali. „Ako nováčika ma zaujímali kandidáti na nových členov Trans Europe Halles,“ spomína Michal Mikuláš, ktorý si v programe vyberal z každého niečo. Napríklad na workshope Our Role in the Climate Crisis diskutoval v skupinách o klimatických zmenách. „Účastníci sa na jednej strane delili o svoje poznatky a prezentovali aj postoje svojich centier,“ uvádza Michal a Jozef, náš koordinátor dobrovoľníkov, ho dopĺňa: „Najmä kultúrne centrá a inštitúcie, ktoré sú otvorené už niekoľko desaťročí, boli zaujímavými príkladmi, ako začať náš boj a ako ďaleko sa dá posunúť, keď začneme sami od seba.

Dobrovoľníčka Anka sa zúčastnila workshopu o sile slov a o možnej manipulácii pri rôznych stratégiách ich používania. Prednáška Fake It Till You Make It! – Practical Experiences of Setting Up the Self Governed Community bola zas zameraná na prácu so sociálnymi a mediálnymi aspektmi práce kultúrnych centier. „Na príklade srbského kultúrneho centra Magacin nám vysvetlili, čo všetko tvorí komunitu, ako ju správne nasmerovať a udržiavať,“ spomína si Jozef, ktorý sa neskôr spolu s Ankou vydal preskúmať aj bienále súčasného umenia Artencounters 2019. „Prešli sme všetky zapojené inštitúcie, Temešvár sa skutočne ukázal v najlepšom svetle a my sme len nemo obdivovali krásne inštalácie a priestory, ako napr. bývalé električkové depo alebo barbakan, ktorý zostal z mestskej pevnosti či Dom mládeže, ktorý hlavne po páde komunizmu konečne plní omnoho slobodnejšie svoje úlohy a výzvy.“

Popri tematických prednáškach a workshopoch sme naďalej pracovali na nadväzovaní užitočných kontaktov so zahraničnými partnermi. Náš riaditeľ Michal Klembara absolvoval stretnutie s riaditeľom centra UfaFabrik, s ktorým preberali podrobnosti k rezidenčným výmenám a k možnej spolupráci v rámci Európskych zborov solidarity. „S kultúrnym centrom Kanapes z Rigy sme hovorili o možnosti spoločne realizovať výstavu slovenského súčasného umenia v Rige, ktorú by sme radi pripravili na rok 2021.“ Svoj čas vyhradil aj viacerým prednáškam a diskusiám, ktoré súviseli s prípravou EastHubu, ako boli General HUB Session, Growth of the Network a Start-up program, ktorého aktuálny a budúci ročník prebieha v krajinách, na ktoré cieli práve EastHub.

Čas strávený na stretnutiach siete Trans Europe Halles sa teda snažíme deliť medzi aktivity, ktoré rozvíjajú vedomosti či záujmy jednotlivých členov nášho tímu, a medzi rozvoj a nadväzovanie kľúčových spoluprác so zahraničnými partnermi.

Účasť na stretnutí TEH podporil z verejných zdrojov hlavný partner projektu Fond na podporu umenia.