Záznamy, výstava Romana Gajdoša

V poradí tretia výstava v priestoroch kníhkupectva AF patrila pedagógovi Trnavskej univerzity Romanovi Gajdošovi, ktorý pôsobí na katedre pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty.

Autor vytvoril inštaláciu pozostávajúcu z geometrizujúcich koláží a asambláží, na ktoré využil nekonvenčný výtvarný materiál – kancelárske potreby a pomôcky, akými sú lepiace pásky či korektory. Roman Gajdoš už dávnejšie zahrnul tento materiál do svojej tvorby skúmajúc jeho flexibilnosť a hranice použitia. Pôvodne sa venoval maľbe, čo je aj naďalej citeľné v spôsobe použitia lepiacich pások a ostatného materiálu, ktoré evokujú jeho predošlú maliarsku prax. Kancelársky materiál sa tu stáva novým výtvarným médiom a ako pôvodne antiestetický prvok tu tak stratil svoju pomocnú funkciu a stal sa plnohodnotným a estetickým.

Koláže delené prevažne horizontálami a tiež vertikálami mali divákom pripomínať „štósy“ papierov, (záznamov) ich hromadenie a prekladanie z jednej kopy na druhú, čím autor ilustračne, no najmä kriticky reagoval na byrokraciu v našom štáte. Spôsob ich navrstvenia jednej cez druhú mal evokovať pocity nepokoja, napätia či chaosu, čo bol zas priamy odkaz na dobu, v ktorej žijeme. Zároveň gradácie týchto námetov mohli pripomínať hŕby kníh ako odkaz na priestor, v ktorom bola inštalácia umiestnená. Okrem dominujúcich línií sa v inštalácii objavovali aj blistre od liekov, ako referencia na jednak lekárske záznamy a zložky, ale hlavne na chorobnosť celého systému, ktorý nás častokrát privádza k užívaniu rôznych medikamentov.

Autor prostredníctvom svojich koláží kriticky reagoval na súčasnú spoločenskú situáciu. Náznakovo, symbolicky a nepriamo tak vystihol ducha doby.

Roman Gajdoš pôsobí aj ako kurátor a taktiež je autorom mnohých publikácií. Má za sebou 13 spoločných výstav ako na Slovensku, tak aj v susedných Čechách. Zúčastnil sa súťaže VÚB Maľba roka. Samostatne vystavuje od roku 2009 -Dokonalá prázdnota, Brno; 2009 -Stav neprítomnosti, Trnava; 2012- Zadná projekcia, Nitra; 2013 – Beginner layer by layer, Brno; 2016 – Iná Geometria, Trnava.

Záznamy, výstava Romana Gajdoša
Záznamy, výstava Romana Gajdoša Záznamy, výstava Romana Gajdoša

Autor: Roman Gajdoš
Kurátor: Dominika Chrzanová

Miesto: Kníhkupectvo AF
Vernisáž: 4. apríl 2017
Výstava prístupná do: 4. júna 2017