ERA (Education and Research in the Arts) je program rozvoja kultúrnej a umeleckej scény v Trnave a v okolí. Zameriava sa na vzdelávanie, výskum a rezidenčné pobyty.

Vzdelávacie aktivity boli započaté v apríli 2015 a do dnešných dní sa uskutočnilo 38 podujatí odborného vzdelávania, či už išlo o workshopy, prednášky alebo diskusie. Program bol v dnešnej podobe sformulovaný o dva roky neskôr. Jeho úlohou je rozvíjať také aktivity, ktoré zmysluplným spôsobom napomôžu profesionalizácii a internacionalizácii kultúrnej a umeleckej scény v našom regióne.

Výskum a rezidenčné pobyty sú novými prvkami projektu. S výskumnými aktivitami začíname práve v roku 2017. Prvou je v súčasnosti prebiehajúci výskum potrieb kultúrnej a umeleckej obce, ktorý by nám mal pomocou kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu pomôcť nastaviť vzdelávaciu časť programu na ďalšie tri roky. Druhou bude výskum publika v meste Trnava, ktorý prebehne počas septembra.

Rezidenčné pobyty plánujeme rozbehnúť v roku 2018 a to hneď oboma smermi. Ročne by sme chceli minimálne dvoch lokálnych umelcov poslať do sveta a rovnako dvoch zahraničných prijať v Trnave. Aktuálne nadväzujeme spolupráce so zahraničnými partnermi.

Vzdelávace aktivity sú realizované vďaka podpore Nadácie ESET (2015, 2016), Fondu na podporu umenia (2017, 2018) a Trnavského samosprávneho kraja (2018).

Doteraz sa uskutočnili nasledujúce aktivity:

Organizácia a produkcia:
workshop Základy ozvučovania – 18. apríl 2015
prednáška Občianske združenie vs. nezisková organizácia – 23. jún 2015
prednáška Autorské právo – 29. september 2015
workshop Tvorba webu /WordPress – 28. november 2015
prednáška Bezpečnosť na podujatiach – 29. október 2015
diskusia Vydávanie kníh na Slovensku – 3. december 2015
workshop Základy zvukárskej praxe I. – 25. marec 2018
workshop Základy zvukárskej praxe II. – 29. apríl 2018
workshop Základy zvukárskej praxe III. – 26. máj 2018

Divadlo:
workshop Divadelné herectvo – 26. apríl 2015
workshop Improvizácia – 23. október 2016
workshop Pohybové divadlo – 2. apríl 2017
workshop Improvizácia: Príbeh ako základ – 11. november 2017

Výtvarné umenie:
prednáška Čo je to umenie? – 8. október 2015
prednáška Umelecké (prie)STORY – 12. november 2015
prednáška Čo je to vizuálna kultúra? – 8. december 2015
prednáška Média a umenie – 13. apríl 2016
prednáška Násilie vo videoklipoch a vizuálnej kultúre – 5. október 2016
prednáška Aký je rozdiel medzi komerčným a nekomerčným umením? – 8. november 2016
prednáška Životnosť – 13. december 2016
prednáška Vojna v súčasnej vizualite a umení – 28. február 2017
seminár Kurátoruj ako pán! – 26. marec 2017
prednáška Na vrchol Maslowovej pyramídy a späť – 28. marec 2017
prednáška Raster: Sakra-lizovanie prírody – 28. november 2017
prednáška Raster: Sklenofka, alebo ako učiť umenie? – 20. december 2017
prednáška Raster: Umenie za dverami / Privátne výstavy – 27. marec 2018
prednáška Raster: Priesečníky kurátorstva a punku – 17. apríl 2018
prednáška Kurátorstvo: od teórie k praxi – 9. máj 2018

Hudba/AudioAcademy:
beseda Myslíte to s hudbou vážne? – 27. máj 2015
workshop Domáce nahrávanie – 27. jún 2015
workshop Tvorba hudby v Ableton live – 28. jún 2015
workshop Mastering v Ableton live – 26. september 2015
prednáška DIY promo pre kapely – 19. november 2015
workshop Zvuky mesta (field recording) – 17. september 2016
workshop Nahrávanie a spracovanie zvuku – 24. september 2016
workshop Produkcia a mix skladieb – 22. október 2016
workshop Kreatívny mix a samplovanie – 19. november 2016
diskusia Od gitary k DJingu – 8. december 2016
workshop Mastering – 29. január 2017
workshop Basgitara s Filipom Hittrichom – 19. február 2017
workshop Demoverzia / Ako na to – 19. marec 2017
workshop Pokročilé techniky mixovania – 23. apríl 2017
workshop Práca s gitarou – 21. máj 2017
workshop Zvuky priemyslu – 30. september 2017
workshop Drum&Beat production – 19. november 2017

(Aktualizované 26. 5. 2018)