Kultúrne centrum Malý Berlín je najväčším projektom občianskeho združenia Publikum.sk. V spolupráci so spoločnosťou Trnka Investments sme ho po piatich rokoch príprav otvorili 2. marca 2018. Nachádza sa v historickom centre Trnavy, na Štefánikovej 4. Sídlime na prvom poschodí meštianskeho domu, ktorý je súčasťou oceňovaného areálu Nádvorie.

Program Malého Berlína je naozaj široký. Organizujeme tu koncerty, divadelné a tanečné predstavenia, vzdelávacie programy, literárne večery, viacero festivalov, konferencií a filmové projekcie. Snažíme sa všemožne podporovať lokálnu kultúrnu scénu, realizáciu nezávislých projektov a profesionálny rozvoj konkrétnych umelcov.

Projekt Malý Berlín je realizovaný vďaka podpore Trnka Investments a Nádvoria. Z verejných zdrojov projekt podporili Fond na podporu umenia, Trnavský samosprávny kraj a Mesto Trnava.

Denne aktualizované informácie o programe v Malom Berlíne nájdete na:
http://www.malyberlin.sk
http://www.facebook.com/malyberlin

Vízia

Malý Berlín má byť priestorom, v ktorom nie je dôležitá politická, náboženská, či akákoľvek iná vyhranenosť, ale prioritou je robiť ľudí spokojnejšími v ich voľnom čase. Našim vzorom sú fungujúce centrá v Európe, ale i u nás doma. Chceme prispieť k oživeniu historickej časti mesta a posilniť postavenie kultúry v Trnave. Program centra si kladie za cieľ vytvoriť rozmanitú humanitnú štruktúru so zameraním sa na všetky vekové kategórie.

Chceme podporovať konkurenciu predstáv o kultúre tak, že budeme organizovať alebo hostiť podujatia najrôznejšieho druhu bez ohľadu na náboženské či politické presvedčenie, farbu pokožky alebo štátnu príslušnosť ich účastníkov.

Názov Malý Berlín má na jednej strane odkazovať na slávnu minulosť Trnavy a jej známe pomenovanie, na druhej odkazuje na dnešné európske centrum nezávislej kultúry a kreatívneho priemyslu. Z oboch si chceme vziať to najlepšie. V programe vytvoríme priestor pre všetky formy kultúry od hudobných koncertov, divadelných predstavení až po vzdelávacie aktivity.

Kultúrne centrum bude programovo otvorené aj ostatným organizáciam pôsobiacim v kultúrne a v umení na území mesta. Mal by sa tak z neho stať významný bod mestskej kultúry a priestor pre širšiu spoluprácu. Veríme, že centrum bude dôležitým impulzom pre rozvoj rôznych organizácií, či neformálnych iniciatív, keďže im bude môcť poskytnúť stabilné zázemie.

Našim dlhodobým cieľom je urobiť z Malého Berlína centrum kultúrneho života Trnavy i širokého okolia a jeden z najvýznamnejších symbolov reprezentujúcich Trnavu na Slovensku a v zahraničí.