Panoramatické Kino Hviezda

Panoramatické kino Hviezda

V roku 2019 občianske združenie Publikum.sk stálo pri vzniku publikácie pod názvom Panoramatické kino Hviezda, ktorá je výsledkom výskumu štvorice študentov Teórie a dejín umenia Trnavskej univerzity – Adriána Kobetiča, Adama Korcsmárosa, Patrika Krajčoviča a Zuzany Miklánkovej. Aj napriek svoju útlemu rozsahu knižka čitateľa oboznámi so základnými informáciami o trnavskom kine, význame panoramatických kín v Česko-Slovensku, ale aj […]

Dočasný kultúrny priestor Berliner: september 2014 - máj 2017

Dočasný kultúrny priestor Berliner: september 2014 – máj 2017

Počas posledného roka sme si uvedomili, že veľmi málo dokumentujeme vlastnú činnosť. Po mnohých podujatiach síce ostávajú albumy fotiek, z niektorých televízne reportáže, ale inak nič. Rozhodli sme sa to aspoň trochu zmeniť. Objednali sme si výrobu niekoľkých videoreportáží a najmä sme sa vo vlastných silách pustili do zostavenia publikácie, ktorá zmapuje takmer tri roky […]

C20: Sprievodca architektúrou Trnavy

Kniha C20: Sprievodca architektúrou Trnavy je našim spoločným projektom so združením Archimera. Je výsledkom našej niekoľkoročnej spolupráce s architektom Martinom Zaičkom, s ktorým sme pripravili viacero prednášok o architektúre 20. storočia v Trnave, ktoré boli priebežným výstupom z výskumu a mappingu zaujímavej architektúry na území mesta Trnava. Konečným cieľom bolo vydanie tejto publikácie. Je určená […]

Technické pamiatky Trnavy

Technické pamiatky Trnavy

Mapa Technických pamiatok Trnavy je výstupom občianskeho združenia Čierne diery, ktoré obdobnú mapu vydalo najprv v Bratislave. K projektu sme sa pridali ako spoluvydavateľ – zafinancovali sme časť nákladov na tlač a zabezpečujeme predaj v kamenných prevádzkach v Trnave. Na obsahu sme sa priamo nepodieľali. Chceli sme však byť súčasť prípravy tejto publikácie, keďže úzko […]

Mestské zásahy Trnava

Mestské zásahy Trnava 2016

Cieľom projektu Mestské zásahy Trnava 2016, ku ktorému táto rovnomenná publikácia s podtitulom Vaše nápady pre lepšie mesto vychádza, bolo nájsť vo verejnom priestore Trnavy problematické alebo nevyužité miesta a kreatívne do nich zasiahnuť. Niekoľko desiatok autorov, odborníkov i laikov, na túto výzvu zareagovalo a dohromady vytvorili 50 návrhov ako zlepšiť Trnavu. Mnohé návrhy sú […]

Slovak Short Cinema

Špeciálne vydanie magazínu World of Shorts sa začalo v spolupráci s vydavateľom Daazo.com – the European Shortfilm pripravovať počas roka 2012. Pod názvom Slovak Short Cinema sa cez recenzie, rozhovory, profily autorov a ďalšie texty venuje najlepším a najúspešnejším slovenským krátkym filmov. Krátkometrážna tvorba totiž v súčasnosti predstavuje to najlepšie, čo slovenská kinematografia ponúka a […]