Publikum.sk je kultúrna organizácia, ktorá pôsobí prevažne v meste Trnava. Neformálne vznikla v roku 2004 a ako občianske združenie funguje od roku 2009. V súčasnosti sme aktívni najmä v témach architektúra a urbanizmus, kurátorstvo, súčasné umenie a dizajn. Založili sme a v roku 2018 otvorili nezávislé kultúrne centrum Malý Berlín, ktoré zakrátko začalo fungovať ako samostatná organizácia, s ktorou sme stále personálne prepojení a často spolupracujeme.

Od roku 2019 prevádzkujeme Čepan Gallery. Ide o malú galériu na Nádvorí v Trnave, v ktorej sa venujeme súčasnému umeniu, dizajnu a architektúre a to najmä cez prácu s mladými kurátormi a umelcami. V roku 2022 by sme chceli pre galériu zabezpečiť aj ďalší väčší priestor. Rovnako aktuálne pracujeme na otvorení rezidenčného programu pre slovenských a zahraničných umelcov.

Väčšinu aktivít v oblasti organizácie kultúrnych podujatí, ktoré v minulosti tvorili nosnú časť činnosti združenia, na seba postupne prevzal Malý Berlín. Publikum.sk sa tak orientuje najmä na organizáciu výstav doma i v zahraničí, vydávanie kníh a prípravu vzdelávacích programov pre ľudí pracujúcich v oblasti kultúry a umenia. Pokračujeme však aj v organizácii podujatí ako PechaKucha Night Trnava, Improliga, Trnavské dni dizajnu, či dvojice našich festivalov – Ypsalon a YouTopia.

Spomenúť treba aj to, že stále pokračujeme aj v našom úplne prvom projekte. Už od roku 2004 vydávame internetový filmový časopis CinemaView.sk. Zo starších projektov ešte spomenieme napr. Slovak Short Cinema (2013 – 2018), umelecko-historicko-vzdelávací Alfréd Wetzler a partizáni (2014), či Mestské zásahy Trnava (2016).

Sme členom siete pre nezávislú kultúru Anténa, paneurópskej siete Trans Europe Halles a oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.

Občianske združenie Publikum.sk tvoria a na jeho aktivitách sa podieľajú:

Predseda združenia:
Michal Klembara

Produkcia podujatí:
Petra Adamková
Soňa Jakubove

Technické zabezpečenie:
Julo Selnekovič
Jozef Trnka

Web development:
Peter Rybár

CinemaView.sk:
Ján Janočko – šéfredaktor
Petra Adamková – zástupca šéfredaktora

+ redaktori a externí spolupracovníci.

Za predošlú spoluprácu ďakujeme Daniele Vrabcovej, Martinovi Sucheňákovi, Jurajovi Kovalčíkovi, Dominike Chrzanovej, Matejovi Laukovi, Marekovi Šulíkovi, Zuzane Sotákovej, Samovi Boskovičovi, Jakubovi Zaťovičovi a mnohým ďalším.

(Aktualizované 12. 2. 2021)