Kultúrna organizácia Publikum.sk pôsobí najmä v meste Trnava, kde ročne pripravíme približne 100 kultúrnych a umeleckých podujatí. Medzi tie pravidelne organizované patria Improliga, PechaKucha Night Trnava a festival spisovateľov Ypsalon. V minulosti to boli aj neformálna konferencia TEDxTrnava, či dlhodobo populárna NOCvKINE, ku ktorým sa v budúcnosti ešte určite vrátime.

Náš záber je široký. Či už vo vlastných priestoroch, alebo v iných organizujeme rôzne besedy, diskusie, koncerty, divadelné predstavenia, výstavy súčasného umenia a viacero vzdelávacích programov. Od septembra 2014 sme prevádzkovali dočasný kultúrny priestor Berliner, ktorého činnosť bola ukončená koncom mája 2017. Na september rovnakého roka pripravujeme otvorenie našich trvalých priestorov a to kultúrneho centra Malý Berlín na Štefánikovej 4.

Špeciálnu pozornosť venujeme oblasti odborného vzdelávania a profesionálnej prípravy pre kultúrnych aktérov a umelcov, či umelecké kolektívy. Aktuálne naše aktivity v tomto smere systematizujeme a rozširujeme pod novým programom ERA. V ňom chceme zúročiť aj naše medzinárodné skúsenosti a kontakty, ktoré sme získali v posledných rokoch, napr. vďaka projektu Slovak Short Cinema.

Sme členom siete pre nezávislú kultúru Anténa a oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.

Občianske združenie Publikum.sk tvoria a na jeho aktivitách sa podieľajú:

Predseda združenia:
Michal Klembara

Produkcia podujatí:
Petra Adamková
Dominika Chrzanová
Juraj Kovalčík

Technické zabezpečenie:
Roman Kraic
Ivan Rokošný
Ján Janočko
Jozef Trnka

Web development:
Peter Rybár

CinemaView.sk:
Juraj Kovalčík – šéfredaktor
Petra Adamková – zástupca šéfredaktora

+ redaktori a externí spolupracovníci.

Za predošlú spoluprácu ďakujeme Daniele Vrabcovej, Martinovi Sucheňákovi, Matejovi Laukovi, Marekovi Šulíkovi, Zuzane Sotákovej, Samovi Boskovičovi, Jakubovi Zaťovičovi a mnohým ďalším.

(Aktualizované 19. 6. 2017)