Aktuálne

Footsteps of Resilience

Hlavnou koncepciou projektu je skúmanie toho, ako tanec a taneční profesionáli v…

Výskum potrieb kultúrneho a kreatívneho priemyslu je hotový

V rámci výskumného projektu občianske združenie Publikum.sk zvolilo kombináciu kvantitatívnych (dotazník) a kvalitatívnych (individuálne…
Číra radosť: workshop, Alegria

Tanečný plan pre Trnavu v roku 2021

Počas roku 2021 sa pod hlavičkou kooperatívneho projektu Tanečný plan pre Trnavu konalo…

Analýza potrieb kreatívneho priemyslu v Trnave

Občianske združenie Publikum.sk realizuje vďaka podpore Fondu na podporu umenia výskumný projekt,…
Trnavský deň dizajnu 2019

Trnavské dni dizajnu

Trnavské dni dizajnu sa venujú súčasnému dizajnu, jeho prienikom s inými formami…
Neskorý zber: Zámerné čakanie © Petra K. Adamková (Malý Berlín)

Tanečný plán pre Trnavu

Súčasný tanec nemá na Slovensku vytvorené stabilné podmienky, a tak ani dostatočnú…

Trnavskí typografi

V Čepan Gallery na Nádvorí sme v polovici februára zorganizovali výstavu s názvom Trnavskí typografi.…
Entrotpia 2.0: plagát

Entrotopia 2.0

V úvode februára 2020 sme po takmer dvoch rokoch zavŕšili spoluprácu s…