Trnavský deň dizajnu 2019

Trnavské dni dizajnu sa venujú súčasnému dizajnu, jeho prienikom s inými formami umenia s dôrazom na ekológiu a environmentálne zodpovedný prístup. Konajú sa v júni od roku 2018 a prvé dva ročníky ponúkli intenzívny jednodenný program. Od začiatku sme však plánovali podujatie rozšíriť na viacdňový formát, ktorý by na jednej strane umožnil realizovať väčší program a nové témy a zároveň vhodne zasiahnuť rôznorodejšie publikum.

Trnavské dni dizajnu sa konajú na Nádvorí (Štefánikova 4), prípadne v priľahlých priestoroch kultúrneho centra Malý Berlín a Kubíku. Jeho nosnou časťou je kurátorovaná predajná výstava dizajnových výrobkov, ktorú sprevádzajú tvorivé dielne a zaujímavé besedy a diskusie a obľúbená PechaKucha Night Trnava. Na podujatí participuje niekoľko organizácii a to najmä Mesto Trnava, konkrétne referát Zdravého mesta a kultúrne centrum Malý Berlín.

Dizajn patrí medzi málo sledované témy v Trnave. Zámerom projektu Trnavské dni dizajnu je vzdelávať širokú verejnosť o úlohách rôznych foriem dizajnu, jeho mieste na pomedzí umenia a remesla a zároveň upozorňovať na jeho vynikajúcu pozíciu v snahe o ekologizáciu produktov. Považujeme totiž za dôležité podporovať nákupné správanie, ktoré preferuje dizajn zodpovedný k prírode a lokálny tovar pred tým lacnejším, ktorý sa však dováža stovky alebo tisíce kilometrov. Cieľom je taktiež propagovať slovenský dizajn, často veľmi kvalitný, a tiež upriamiť pozornosť na pokračovanie slovenskej ľudovej tradície v aktuálnej dizajnérskej tvorbe.

Prvý ročník TDD ponúkol tri workshopy a diskusiu. Návśtevníci si mohli vyskúšať techniku tlače linoritu na textil pod vedením Igora Hanečáka, výrobu originálnej peňaženky z krabice od nápoja Pure Love a mohli si spolu s odevnou značkou Cila vyrobiť upcyklované šperky a doplnky. V diskusii Ako dosiahnuť zero waste v móde sme predstavili iniciatívu Fashion Revolution Slovakia. Večerný program pozostával z PechaKucha Night Trnava zameranej na dizajn a koncertu kapely Oswaldovi a Futur.s Mort.s.

Program v roku 2019 bol výrazne bohatší, ponúkol okrem dizajnového a slow fashion marketu štyri besedy, päť tvorivých dielní a štyri filmové premietania. Besedy na Nádvorí sa venovali dopadu módy na životné prostredie, bioplastom, ktoré vytvoril prof. Pavol Alexy, hravému triedeniu odpadu a bezobalovej kozmetike. Na tvorivých dielňach si deti aj dospelí vyskúšali tvorbu brošní podľa čičmianskych vzorov, „tetovanie“ tričiek, výrobu vrecúšok na ovocie a zeleninu a výrobu vlastnej kozmetiky. Filmové premietania sa venovali téme módneho priemyslu, jeho negatívneho dopadu na prírodu a spoločnosť rozvojových krajín, kde je výroba tzv. rýchlej módy najčastejšie situovaná.

V roku 2020 sa podujatie nekonalo. V roku 2021 sa po prvýkrát uskutoční v rozšírenom formáte a pod novým názvom Trnavské dni dizajnu.