Footsteps of Resilience

Hlavnou koncepciou projektu je skúmanie toho, ako tanec a taneční profesionáli v strednej a východnej Európe pracovali a produkovali tanečné diela v období komunistickej totality v 20. storočí, ako aj počas následnej transformácie a nástupu demokracie a kapitalizmu. Druhou projektovou líniou bude ich vlastné starnutie a to, ako ich ovplyvnilo v ich tvorbe. Prvá línia […]

Trnavský deň dizajnu 2019

Trnavské dni dizajnu

Trnavské dni dizajnu sa venujú súčasnému dizajnu, jeho prienikom s inými formami umenia s dôrazom na ekológiu a environmentálne zodpovedný prístup. Konajú sa v júni od roku 2018 a prvé dva ročníky ponúkli intenzívny jednodenný program. Od začiatku sme však plánovali podujatie rozšíriť na viacdňový formát, ktorý by na jednej strane umožnil realizovať väčší program […]

Neskorý zber: Zámerné čakanie © Petra K. Adamková (Malý Berlín)

Tanečný plán pre Trnavu

Súčasný tanec nemá na Slovensku vytvorené stabilné podmienky, a tak ani dostatočnú divácku základňu. Pociťujeme to aj v Trnave. Rozhodli sme sa preto vytvoriť dlhodobú programovú a vzdelávaciu iniciatívu Tanečný plán pre Trnavu. Participovať na nej budú štyri trnavské organizácie, ktoré sa rôznym spôsobom venujú tomuto druhu umenia – kultúrne centrum Malý Berlín, Divadlo Jána […]

SSCSSC

Slovak Short Cinema

Slovak Short Cinema je náš prvý a zatiaľ jediný projekt prebiehajúci v zahraničí. Je zameraný na propagáciu slovenských krátkych filmov a ich autorov v zahraničí. Jednotlivé aktivity projektu sa rozbiehali postupne od roku 2013. Tie zahŕňali vydanie rovnomennej publikácie v anglickom jazyku, sprístupnenie videokanálov na portáloch Daazo.com a Vimeo.com s kolekciami krátkych filmov s anglickými […]

CinemaView.sk

CinemaView.sk

Internetový filmový magazín CinemaView.sk začal vychádzať v auguste 2004, čo z neho robí náš najstarší projekt. Vznikol dávno pred samotným občianským združením, ale stál na začiatku všetkých našich aktivít a je pre nás dôležitý aj dnes. Doteraz (jún 2017) v ňom vyšlo 3000 článkov od približne stovky autorov. Za tých 13 rokov existencie zažil dobré […]

Mestské zásahy Trnava 2016

Projekt Mestské zásahy sa po prvýkrát uskutočnil pred siedmymi rokmi v Bratislave z iniciatívy architektov Matúša Valla a Olivera Sadovského. Od vtedy prebehol vo viacerých slovenských a českých mestách. Ukázalo sa, že je to výborná možnosť, ako zapojiť širšiu odbornú i laickú verejnosť do riešenia problémov miest a diskutovať o nich. Nápad usporiadať zásahy aj […]

Alfréd Wetzler a partizáni

Alfréd Wetzler a partizáni

Cyklus podujatí k 70. výročiu napísania Správy Vrba – Wetzler.   25. apríla uplynie 70 rokov od dôležitého momentu nie len slovenských dejín. V tento deň dvaja mladí muži zo Slovenska spísali prvé svedectvo o hrôzach koncentračných táborov. Boli prví, ktorým sa podarilo z koncentračného tábora újsť a zároveň tento útek prežiť. Volali sa Rudolf […]

Visegrad Shorts on Tour

V roku 2012 sme sa ako slovenský zástupca zapojili do stredoeurópskeho projektu Visegrad Shorts on Tour. Išlo o súťaž krátkych filmov pre tvorcov do 30 rokov, do ktorej bolo prihlásených približne 140 snímok. Režiséri 6 najlepších na základe výberu odbornej poroty následne odprezentovali svoje filmy na podujatiach v Krakove, Prahe, Bratislave a v Budapešti. Diváci […]