Projekt Mestské zásahy sa po prvýkrát uskutočnil pred siedmymi rokmi v Bratislave z iniciatívy architektov Matúša Valla a Olivera Sadovského. Od vtedy prebehol vo viacerých slovenských a českých mestách. Ukázalo sa, že je to výborná možnosť, ako zapojiť širšiu odbornú i laickú verejnosť do riešenia problémov miest a diskutovať o nich.

Nápad usporiadať zásahy aj v Trnave skrsol nezávisle na sebe vo viacerých hlavách. Dnes sme ich dali dohromady a Mestské zásahy Trnava sa tak stanú realitou v roku 2016 s tým, že už počas tejto jesene budú prebiehať rôzne sprievodné a prípravné aktivity, čím budú trnavské zásahy špecifické. Zároveň sa z nich stane ojedinelá platforma spolupráce mestskej samosprávy, odborníkov, miestnych podnikateľov a neziskového sektora.

Cieľom projektu Mestské zásahy je nájsť v meste problematické alebo nevyužité miesta a kreatívne do nich zasiahnuť. Dôležité je, že zásah môže mať rôznu formu od umeleckých inštalácii, úpravy zelene, či tvorby nových zelených plôch až po zložitejšie architektonické a urbanistické koncepty. Nie je to len o hľadaní problémov mesta, ale aj o odkrývaní jeho nevyužitého potenciálu. Spoločne môžeme Trnavu urobiť ešte zaujímavejšou a lepšou pre život.

Harmonogram projektu vyzerá nasledovne:
1. Júl až september 2015:
– zostavenie organizačného štábu
– hľadanie firemných a mediálnych partnerov
– príprava a spustenie webstránky

2. September – december 2015:
– verejné podujatia o architektúre a verejnom priestore v Trnave
– obhliadky mesta pre mimotrnavských architektov
– popularizácia témy na verejnosti

3. Január – marec 2016
– prijímanie návrhov od 1. 1. do 31. 3.

4. Apríl 2016
– vyhodnotenie návrhov

5. Máj 2016
– príprava katalógu/knihy
– príprava výstavy

6. Jún 2016
– výstava

Mestské zásahy nie sú samozrejme súťažou, ale prebehne isté vyhodnotenie návrhov. Komisia zostavená z nezávislých odborníkov vyradí nekvalitné návrhy (veríme, že ich nebude veľa) a na druhej strane vyberie tie návrhy, ktoré odporučíme mestu Trnava na realizáciu. To je totiž ďalší podstatný bod. Mesto má veľký záujem aspoň niektoré zásahy aj zrealizovať, čo sa v iných mestách podarilo len v ojedinelých prípadoch. Preto aj vstúpi do projektu ako jeden zo spoluorganizátorov.

Na záver by sme radi vyzvali každého, kto by sa chcel zapojiť do prípravy Mestských zásahov Trnava 2016, nech sa nám ozve. Okrem jednotlivcov a občianských združení či neziskoviek, ktoré by sa radi zapojili priamo do organizácie, hľadáme aj firemných partnerov, ktorí by vedeli prispieť finančne alebo poskytnutím svojich služieb.

Koordinátorom Mestských zásahov Trnava 2016 je občianske združenie Publikum.sk. Spoluorganizátormi sú Mesto Trnava a Galéria Jána Koniarka. Prvými partnermi projektu sa stali architektonická kancelária A.DOM a ArchiTT.