Číra radosť: workshop, Alegria

Počas roku 2021 sa pod hlavičkou kooperatívneho projektu Tanečný plan pre Trnavu konalo niekoľko podujatí.

Divadlo Štúdio tanca: Číra radosť
3. 10. 2021, 17.00 h
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, Trnava

Tanec a deti – to sa k sebe hodí! Hravé tanečné predstavenie spájajúce profesionalitu medzinárodného umeleckého súboru a spontánnosť najmenších tanečníkov z pohybových kurzov Divadla Štúdio tanca. Medzigeneračná tanečná oslava založená na radosti z prítomného okamihu a tanca, ktorý svojou nevinnosťou zaručene odháňa chmáry „dospeláckeho“ sveta. Od detí – pre deti, ich rodiny a pre každého, s vnútorným dieťaťom v sebe.

Číra radosť v DJP

Číra radosť v DJP

 

 

 

 

 

Divadlo Štúdio tansa: Číra radosť – workshop
3. 10. 2021, 13.00 h – 14.00 h
Alegria – štúdio tanca a pohybu, Hlavná 15/31, Trnava

Lektori a zároveň členovia medzinárodného umeleckého súboru Divadla Štúdio tanca si pripravili špeciálne pohybové workshopy vychádzajúce z princípov, ktoré uplatňovali priamo pri tvorbe diela Číra radosť. Akcent bude na hravosť a spontánnosť. Pomocou nich sa prenesieme na imaginárne detské ihrisko plné (súčasného) tanca.

Dva paralelné workshop (pre deti vo veku od 9 do 13 – kapacita 20 detí; pre deti a mládež vo veku od 14 do 18 – kapacita 20 detí) prebehli v rovnakom čase.

Číra radosť: workshop, Alegria

Číra radosť: workshop, Alegria

Číra radosť: workshop, Alegria

Číra radosť: workshop, Alegria

Číra radosť: workshop, Alegria

Číra radosť: workshop, Alegria

 

 

 

 

 

 

Workshop Body s Roni Chadash
11. 10. 2021, 11.00 h
Tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Kalinčiakova 47, Trnava

Na workshope preskúmame niektoré tanečné fyzikálne princípy, ktoré Roni používa vo svojej práci, ako napríklad: návrat k inštinktom pohybu, uvoľnenie kontroly nad telom, tlak na podlahu, používanie smerovania v priestore ako nástroj na nájdenie rovnováhy, nájdenie svojej divokosti-vášne-sensitivity-muzikality v rôznych nervoch tela a prekročenie fyzických obmedzení. Začneme od podlahy, aby sme zažili úplné odovzdanie sa gravitácii, a odtiaľ sa vyšplháme do vzpriamenej polohy, pričom budeme stále hľadať uvoľnenie, ktoré sme našli na podlahe. Posledná časť workshopu bude zameraná štýl pohybu, pri ktorom pochyb vychádza z nervového systému, a nie z ovládania mysľou.

Roni Chadash (1990) je izrealská choreografka, performerka a pedagogička. Od roku 2015 skúma svoj špecifický pohybový jazyk a filozofické posolstvo, ktoré identifikuje jej tvorbu a spôsob pohybu. Vo svojom výskume tela Roni človeka dekonštruuje a transformuje ho do abstraktných tvarov a postáv, pričom separuje jednotlivé časti tela a prekračuje fyzické hranice. Roni nepretržite vystupuje na celom svete a za svoju originálnu tvorbu získala množstvo ocenení, okrem iných Cenu Ministra kultúry štátu Izrael pre mladých choreografov za rok 2018.

Workshop Body s Roni Chadash

Workshop Body s Roni Chadash

Workshop Body s Roni Chadash

Workshop Body s Roni Chadash

Workshop Body s Roni Chadash

Workshop Body s Roni Chadash

 

 

 

 

 

 

Projekt podporil hlavný partner projektu Fond na podporu umenia.