Panoramatické Kino Hviezda

V roku 2019 občianske združenie Publikum.sk stálo pri vzniku publikácie pod názvom Panoramatické kino Hviezda, ktorá je výsledkom výskumu štvorice študentov Teórie a dejín umenia Trnavskej univerzity – Adriána Kobetiča, Adama Korcsmárosa, Patrika Krajčoviča a Zuzany Miklánkovej.

Aj napriek svoju útlemu rozsahu knižka čitateľa oboznámi so základnými informáciami o trnavskom kine, význame panoramatických kín v Česko-Slovensku, ale aj o širšom kontexte typizovanej výstavby počas socializmu. Vďaka bohatému obrazovému materiálu, z verejných aj súkromných archívov, zachytáva tiež predchádzajúci vzhľad Paulínskej ulice, výstavbu kina i jeho pôvodné funkčné riešenia.

Ide vôbec o prvé komplexnejšie dielo o trnavskom kine Hviezda, ktoré bolo vybudované začiatkom 70. rokov dvadsiateho storočia. Vzniklo v čase veľkého dopytu obyvateľov po filmovom programe. Dnes je posledné z jednosálových kín v Trnave, ktoré ešte stále funguje, ale i jeho budúcnosť je neistá.

Knižka dokazuje, že aj napriek tomu, že Kino Hviezda vzniklo podľa typového projektu ako jedno zo štyroch kín v minulom Česko-Slovensku nesie v sebe špecifiká a kvality, ktoré bývajú často prehliadané.

Knižka Panoramatické kino Hviezda vyšla v limitovanom náklade 300 kusov, nájdete ju v predaji len v Kníhkupectve AF na Štefánikovej 5.

Panoramatické Kino Hviezda

Panoramatické Kino Hviezda


Autor: Adrián Kobetič, Adam Korcsmáros, Patrik Krajčovič, Zuzana Miklánková
Fotografie: rôzne
Dizajn: Petra Klembarová Adamková
Odborná redakcia: Martin Zaiček, Michal Klembara
Jazykové korektúry: Juraj Kovalčík

Rok vydania: 2019
Náklad: 300 ks
Tlač: RAPOS, Trnava