Večer hororových filmov – 8. december 2011 v Groteska Art Café, Poprad

Cyklus Dokumentárne Slovensko (samostatné filmové projekcie):
Cigarety a pesničky – 1. december 2011 v Groteska Art Café, Poprad