Začiatkom mája sme organizovali výstavu fotografií neskoro modernej architektúry Viery Levitt. Výstava reprezentovala zaujímavý vzťah a v určitom zmysle výmenu pozície teoretičky a kurátorky k autorskému pohľadu fotografa na architektúru. Nadväzovala na jej predchádzajúce tri výstavy zorganizované v USA. Zároveň bola prvou prezentáciou autorkinej fotografickej tvorby na Slovensku.
Názov výstavy je prevzatý z francúzskeho béton brut – pohľadový, surový betón, ktorý je úzko spätý s architektonickým štýlom brutalizmu druhej polovice 20. storočia.

Autorka vo svojej tvorbe skúma geometrickú formu, rytmus, abstrahované tvary a detaily architektúry. Vedome hľadá vhodné vizuálne výseky, ktoré sú v jej tvorbe vyjadrené v dvoch líniách. Na jednej strane zachytávajúce statickosť, pokoj objektu a na strane druhej, líniu, ktorá sa snaží zachytiť jeho dynamiku a výraz. Taktiež sa zameriava na detaily materiálu, ktorý je priamo spätý so samotným názvom výstavy.
Architektúra brutalizmu bola a je na jednej strane vnímaná pomerne kontroverzne. Súbor fotografií nanovo otvára a podnecuje nazeranie na architektúru pre mnohých kontroverzného architektonického štýlu z viacerých pohľadov.

Výstava bola situovaná v historickom prostredí interiéru Mestskej veže, vďaka čomu zdôrazňovala kontrast a zároveň niesla myšlienku, s ktorou je architektúra brutalizmu spájaná a to vstupovaním a výrazným pôsobením na svoje okolie.

Betón Brut ©Dominika Chrzanová

Betón Brut ©Dominika Chrzanová

Betón Brut ©Dominika Chrzanová

Viera Levitt je slovenskou kurátorkou a fotografkou dlhoročne žijúcou a pôsobiacou v USA. Po absolvovaní štúdia dejín a teórie umenia na Trnavskej univerzite v Trnave sa zúčastnila rezidencie na Rhode Island School of Design v Providence a stáže na oddelení fotografie v Museum of Modern Art v New Yorku. Pôsobila ako riaditeľka Galérie Jána Koniarka v Trnave (2002-2005), Knight Campus Art Gallery v Rhode Island (2009-2012). Od roku 2012 je riaditeľkou a kurátorkou galérie v University of Massachusetts Dartmouth.

Autor: Viera Levitt
Kurátor: Soňa Jakubove

Miesto: Arkier Mestskej veže
Vernisáž: 3. máj 2018
Výstava prístupná do: 30. máj 2018