ČEPAN GALLERY

Pôvodne obchodný priestor na Nádvorí, v ktorom sme v septembri otvorili architektonickú výstavu Belluš 120, sme práve získali do dlhodobého užívania. Otvárame v ňom tak samostatný výstavný priestor pod názvom Čepan Gallery.

Bude to malá nezávislá galéria, ktorá je spoločným projektom občianskych združení Publikum.sk a Malý Berlín. Návštevníkom bude prístupná sedem dní v týždni od 9:00 do 19:00. Nechceme ju tematicky vyhraňovať, ale sústredíme sa na súčasné mladé umenie, architektúru a dizajn.

Cieľom galérie však nie je len výstavná činnosť, ale aj práca s mladými kurátormi. Tá bude prebiehať jednak v rámci bežného výstavného programu, v ktorom budeme oslovovať primárne kurátorov do 30 rokov a zároveň cez špeciálny kurátorský program, ktorý bude určený ešte len začínajúcim kurátorom pred realizáciou prvej výstavy.

Kurátorský program sa bude realizovať každé dva roky a je určený súčasným študentom a absolventom Katedry dejín a teórie umenia FF TRUNI a Katedry pedagogiky výtvarného umenia PF TRUNI. Ich praktická príprava a vzdelávanie bude prebiehať formou mentoringu, seminárov a najmä realizáciou výstavy v priestoroch galérie.

Prečo Čepan Gallery?

Oskár Čepan sa narodil v neďalekom Cíferi a vyrastal v Trnave, kde vychodil aj základnú školu a gymnázium. Patrí medzi najvýraznejšie osobnosti umeleckého a kultúrneho života nášho regiónu, napriek tomu sa tu s jeho odkazom a dielom prakticky nepracuje. Týmto názvom si ho teda chceme pripomenúť. Zároveň však je ako predstaviteľ avantgardy a kritického pohľadu na umenie i svojou odvahou zosobnením vlastností a kvalít, ktoré by podľa nás mali byť pre nastupujúci generáciu umelcov a kurátorov inšpirujúce.

Kurátorský program

V októbri 2019 bude s podporou Katedry dejín a teórie umenia FF TU zverejnená otvorená výzva pre študentov a absolventov katedry. Výberová komisia z nich následne vyberie troch účastníkov, ktorý budú v nasledujúcom kalendárnom roku súčasťou galérie.

Každý z troch účastníkov pripraví pod vedením mentora a s produkčnou podporou kultúrneho centra Malý Berlín výstavu. Téma výstavy bude konkrétnemu účastníkovi zadaná mentorom, ktorý s ním počas prípravy výstavy bude komunikovať, usmerňovať ho a radiť mu. Rozpočet na jednu výstavu bude 1000 € s tým, že nad rámec tohto rozpočtu bude pre každú výstavu vyhotovený osobitý vizuál a všetky propagačné materiály.

Okrem prípravy výstavy čaká na účastníkov programu celoročné vzdelávanie formou prednášok, workshopov a seminárov. Rovnako ich chceme zapojiť do realizácie podujatí PechaKucha Night Trnava a rezidenčného programu, ktorý by sme rovnako chceli rozbehnúť v januári 2020.

Mentori

Účasť viacerých mentorov v projekte má priniesť pluralitu názorov na aktuálnu kurátorskú prax, ale aj ich rôznorodé skúsenosti, ktoré vyplývajú z ich odlišných pracovných skúseností, zamerania či miesta pôsobenia. Medziročne sa síce mentori môžu meniť, ale túto pestrosť chceme zachovať. S účasti jednotlivých mentorov v programe budú čerpať všetci účastníci, keďže aspoň časť doprovodného vzdelávacieho programu chceme realizovať práve s mentormi. Jednotlivé vzdelávacie podujatia môžu byť, v prípade, že sa to bude hodiť, prístupné aj verejnosti.
Dôležitým aspektom programu je práve skutočnosť, že budúci kurátori dostanú zadanie témy. V praxi sme si totiž všimli, že začínajúci kurátori a to vrátane takých, ktorý pracujú v galériách, nevedia v rámci samostatnej odbornej činnosti začať. Trvá niekedy aj niekoľko rokov kým sa dostatočne zorientujú a nájdu si témy, ktoré ich zaujímajú. Medzitým však nenaberajú ďalšie zručnosti, ktoré sú pre kurátorskú prax nevyhnutné. Tento problém teda chceme projektom Čepan Gallery preklenúť a aj doprovodný program sleduje rovnaký cieľ.

Pre prvý ročník kurátorského programu v Čepan Gallery sú mentormi:

Mária Rišková – riaditeľka Slovenského centra dizajnu, v ktorom pracuje od roku 2014, stála pri jeho vzniku, dva roky bola jeho vedúcou a kurátorkou zbierky komunikačného dizajnu. Pôsobila ako historička umenia, bola kurátorkou a koordinátorkou medzinárodnej prehliadky Trienále plagátu Trnava, podieľala sa na viacerých nezávislých projektoch v oblasti súčasného umenia.

Ľudmila Kasaj Poláčková – historička umenia a kurátorka, v súčasnosti pracuje v Nitrianskej galérii, ktorá aj jej pričinením získala titul Galéria roka 2017. V roku 2018 získala Cenu Martina Benku. Venuje sa aj publikačnej činnosti v odborných periodikách, napr. Profil a FlashArt.

Roman Popelár – od roku 2019 riaditeľ Záhorskej galérie v Senici. Spolupracoval s viacerými galériami, posledných päť rokov ako kurátor v Galérii Jána Koniarka. Kurátorsky spolupracoval na troch Bienále voľného výtvarného umenia, sochárskych výstavných prezentáciách a sympóziách. V rokoch 2011 – 2013 bol spolurealizátorom odborného výskumu a spracovania päťzväzkovej publikácie Sochárske diela na území Bratislavy (1945 – 2012) – súpis.

Viac

Pravidelne aktualizované informácie o Čepan Gallery a jednotlivých výstavách nájdete na:
www.cepangallery.sk
www.facebook.com/CepanGallery