O krajine, výstava Mira Trubača

Úvod septembra priniesol do Kníhkupectva AF už štvrtú výstavu nášho dvojročného projektu, ktorým prinášame do Trnavy výstavy mladých slovenských umelcov, ktorí pripravujú svoje práce špeciálne pre tento priestor.

Výstava pod názvom O krajine ukázala divákom menej známu podobu tvorby trnavského sochára Mira Trubača, ktorý sa tentoraz predstavil s 11 grafikami. Tie vznikali už od roku 2016 pri rešeršovaní a archivovaní tém a motívov ako prípravné skice k jeho sochám či inštaláciám. Boli vytvorené v grafickom programe ako koláže, spájajúce v sebe niekoľko rozličných motívov, na prvý pohľad patriacich k sebe. Avšak pri detailnejšom skúmaní si divák uvedomí ich vzájomné vzťahy, ironickosť situácie a autorovu trefnosť. Miro Trubač, ktorý vo svojej sochárske tvorbe reaguje na históriu a spoločensko-sociálne dianie, sa aj v grafikách zameral na tieto témy. Použitím viacerých námetov a následným vytvorením koláží posunul vážne spoločenské témy do roviny irónie a sarkazmu. Na jednej strane ide o ostrú kritiku rôznych situácií vo svete, no na strane druhej ide o výsmech a paródiu ľudstva a jeho konania. Hovorí o budovaní spoločnosti a následnom rozpade hodnôt.

O krajine, výstava Mira TrubačaO krajine, výstava Mira Trubača O krajine, výstava Mira Trubača

Miro Trubač pochádza z Trnavy, kde žije, pracuje a tvorí. Ako umelec patrí k mladšej generácii sochárov na Slovensku. Od roku 2016 pôsobí ako interný doktorand na katedre socha, objekt, inštalácia pod vedením Doc. J. Hoffstädtera na VŠVU v Bratislave. V roku 2011 začal pedagogicky pôsobiť na ZUŠ v Trnave, kde od roku 2014 pracuje na pozícii zástupcu riaditeľa.

Je členom slovenskej Asociácie sochárov Resculpture.sk a medzinárodnej Sculpture Network sídliacej v Nemecku. Z jeho posledných zahraničných úspechov spomeňme výstavu Personal Structures – Open Borders v Palazo Mora v Benátkach.

Autor: Miroslav Trubač
Kurátor: Dominika Chrzanová

Miesto: Kníhkupectvo AF
Vernisáž: 5. september 2017
Výstava prístupná do: 5. november 2017