Občianske združenie Publikum.sk, ktoré prevádzkuje kultúrne centrum Malý Berlín, je od minulého roka členom siete Trans Europe Halles. Aktuálne spája 127 kultúrnych centier v 36 európskych krajinách a každoročne usporadúva dve veľké stretnutia, ktoré sú vynikajúcou príležitosťou pre zdieľanie skúseností a nadväzovanie partnerstiev.

Vďaka podpore od Fondu na podporu umenia sme mohli v roku 2019 po prvýkrát na stretnutie siete vyslať až štyroch členov nášho tímu. Témou 87. konferencie siete TEH 16. 19. mája v Drážďanskom centre Zentralwerk bola pARTicipácia. Okrem toho, že sme si na vlastnej koži skúšali participatívne umenie či o jeho rôznych aspektoch diskutovali, naša výprava mala aj dva jasné ciele.

„Prvým bolo spustenie iniciatívy EastHub, ktorá povedie k vzniku regionálnej podsiete v rámci Trans Europe Halles so zameraním na užšiu spoluprácu kultúrnych centier z regiónu strednej a východnej Európy,“ vysvetľuje Michal Klembara, riaditeľ občianskeho združenia a kultúrneho centra Malý Berlín. S týmto zámerom absolvoval viacero stretnutí a rokovaní, v prvom rade s Kyjevskou organizáciou Izolyatsia, ktorá sa stala našim partnerom v tejto iniciatíve.

Druhým cieľom bolo nadviazanie niekoľkých spoluprác, ktoré nám umožnia rozvinúť aktivity kultúrneho centra. Konkrétne ide o prípravu rezidenčného programu pre zahraničných umelcov. „Zhovárali sme sa so zástupcami kultúrnych centier UfaFabrik z Berlína, IZONE z Kyjeva a Kaapeli z Helsínk. Z prvými dvoma menovanými by sme mali spoluprácu na rezidenciách rozbehnúť už k januáru 2020,“ dodáva Michal.

Dominika a Soňa na workshope Mirror March.

Dominika a Soňa na workshope Mirror March.

Divák v centre diania

Počuli ste už niekedy o participatívnom divadelne? Práve Drážďanské mestské divadlo má participatívny program otvorený každému – ponúka bezpečný priestor pre ľudí bez akéhokoľvek divadelného vzdelania, aby spolu vytvorili a nacvičili predstavenie inšpirované ich životmi, ktoré je dlhodobou súčasťou repertoáru divadla. „Zaujímavá na ňom bola najmä štruktúra tohto programu pre občanov a to, ako zapadá do celkovej dramaturgie divadla. Okrem toho, že túto aktivitu môžeme chápať ako formu arteterapie pre jej účastníkov, slúži aj ako vynikajúci nástroj pre rozvoj publika,“ sumarizuje diskusiu artditectorka Malého Berlína, Petra K. Adamková.

S témou participácie tiež pracuje belgická umelkyňa Kate McIntosh, ktorá prekračuje hranice performance, divadla, videa a inštalácie. Počas konferencie sme mali jedinečnú príležitosť zúčastniť sa jedného z jej najznámejších diel s názvom In many hands, ktoré bolo prezentované na mnohých divadelných a umeleckých festivaloch po celej Európe.

Participácia na umení – participácia na zodpovednosti

Bohatý program konferencie nám ponúkal veľa príležitostí zažiť, aké je to byť súčasťou umeleckej performance alebo aktívnym účastníkom predstavenia. „Za všetky by som spomenula workshop počas ktorého som sa stala súčasťou performancie pod vedením konceptuálnej umelkyne a performerky Christiane Mennicke-Schwarz Mirror March pracujúcej s kritikou čoraz viac vzrastajúceho extrémizmu v Európe,“ spomína Soňa Jakubove, zástupkyňa nášho riaditeľa, ktorá sa venuje umeleckému a literárnemu programu.

Na konci tohto workshopu sa jeho účastníci vlastne stali performermi: „Mali sme za úlohu naučiť sa rôzne druhy pochodovania s veľkým zrkadlom – akoby policajným štítom. Prešli sme po meste a pozorovali reakcie ľudí, nastavovali im zrkadlo,“ vysvetľuje podrobnejšie Dominika Chrzanová, naša dvorná kurátorka. „Každý z nás stratil svoju individualitu a stali sme sa organizovanou masou.“

 

Téma extrémizmu bola v Drážďanoch viac než živá, aktívne sa ňou zoberajú nielen jednotliví umelci, ale aj kultúrne centrá. O vlastné skúsenosti z rôznych sa podelili účastníci počas diskusie o organizovaných formách šírenia pravicového extrémizmu v Nemecku a najmä v okolí Drážďan. „Bolo to mimoriadne poučné, pretože svoju skúsenosť z tohto prostredia aj z aktívnej preventívnej práce s mládežou sprostredkoval bývalý člen takejto extrémistickej skupiny,“ spomína opäť Petra, ktorá bola na konferencii TEH po prvýkrát.

Zodpovednosť umenia a kultúrnych centier prelínala viaceré časti programu, aj tie, ktoré na to na prvý pohľad vôbec nevyzerali. Dominika a Soňa sa zúčastnili fyzicky azda najnáročnejšieho workshopu – budovania veľkolepej papierovej lode z 9 metrovej roly pevného papiera. „Po jej zhotovení sme ju odniesť na rieku. V tomto bode však prišlo na spoločnú zodpovednosť a spoluúčasť na vine. V prípade, že by sme sa rozhodli loď vypustiť na voľnú rieku, stal by sa z nej obrovský odpad, za ktorý by sme boli zodpovední my všetci. Uchýlili sme sa tak iba k chvíľkovému rozhodnutiu, a teda položiť loď do rieky na pár minút,“ dodáva Dominika.

Čo sme si teda odniesli? Nové spolupráce, nevšedné zážitky a niektorí z nás aj zopár modrín, veď nosenie niekoľkokilového zrkadla či stavanie 5-metrovej loďky nepatria medzi najjednoduchšie aktivity – jednoduchá vlastne nie je ani konferencia Trans Europe Halles. Dominika to vystihla: „Celkovo môžem zhodnotiť, že TEH stretnutia sú najmä o prekračovaní svojich vlastných hraníc a o otvorení osobného priestoru pre iných, úplne cudzích ľudí.“

Účasť na stretnutí TEH podporil z verejných zdrojov hlavný partner projektu Fond na podporu umenia.